Slåss for verdig behandling av eldre

​– Alle skal ha en anstendig pensjon, sier Geir Anda, avtroppende leder av Forsvarets seniorforbund.

– Pensjonsreformen legger opp til at folk må jobbe lenger enn før for å få en tilfredsstillende pensjon. Arbeids- og sosialministeren rår over omtrent en tredel av statsbudsjettet. Da må det finnes gode ordninger også for dem som ikke kan stå i arbeid så lenge, sier Anda.

I dag hadde han sin avskjedstale på landsmøtet i forbundet. Det holdes på Gjøvik.

Pensjonistorganisasjonene har reagert unisont på at pensjonistene har tapt kjøpekraft de siste årene. De har fått 0,75 prosent mindre enn arbeidstakerne ved lønnsoppgjørene. Anda mener en ordning der gjennomsnittet av lønnsvekst og prisvekst teller, vil slå riktigere ut.

– Dette forbundet sitter ved drøftingsbordet til arbeids- og sosialministeren sammen med tre andre pensjonsforbund og drøfter de eldres krav. Jeg er stolt over alt vi har fått til de siste årene, sa han under talen.


Til Forsvarets forum vektlegger Anda verdig behandling av de eldre. Ingen skal behøve å bo på dobbeltrom hvis de ikke ønsker det, og han er glad for at det siste statsbudsjettet legger opp til flere sykehjemsplasser og botilbud for demente.

Forsvarets seniorforbund har cirka 6000 medlemmer.

– Vi har som de fleste andre organisasjoner utfordringer med medlemsrekruttering, men det er et potensiale for 10 000 medlemmer.

Anda skryter av dem som driver aktiv medlemsverving. Forbundet fikk 430 nye medlemmer i fjor, men litt flere slutter. Derfor ble det en nedgang på vel 160 medlemmer.

– Hva er du mest fornøyd med å ha oppnådd i din tid som leder i Forsvarets seniorforbund?

– At forbundet har kommet i en posisjon hvor vi drøfter trygdeoppgjøret og statsbudsjettet med regjeringen, sier Anda, som har ledet forbundet i seks år. Landsmøtet velger hans etterfølger onsdag.