Skal bli 600 i Porsanger

Snart blir de første stillingene i Finnmark landforsvar besatt. Og når stridsgruppa i den nye kavaleribataljonen kommer i 2019, fylles den hovedsakelig av personell fra Rena og Skjold.

Porsangmoen vil dermed få dobbelt så mange hoder som i dag. Så vil det skje ei større utbygging av infrastruktur før resten av bataljonen er på plass et godt stykke ut på 20-tallet. Sjef for prosjektorganisasjonen Finnmark landforsvar (FLF) er oberst Jørn Erik Berntsen, og han tiltrer 1. mai. Etableringen av FLF på Porsangmoen gjøres uavhengig av oppbyggingen av den nye kavaleribataljonen i Porsanger. Der vil de første nye stillingene komme rundt årsskiftet.

– Jeg begynner 1. mai og vil da være på Porsangmoen. Så vil staben gradvis utvides, primært fra 1. august. I første omgang skal vi oppbemanne stabsstillinger innenfor personell, etterretning, operasjoner, logistikk, plan og samband. Neste år blir stillingen som sjef FLF formelt utlyst, sier oberst Berntsen.


Mindre enn på 90-tallet. 
Han har til nå vært sjef for Hærens operasjonsstøtteavdeling med kontor på Bardufoss, men vil nok pendle det kommende året. Flytilbudet på Banak er begrenset, og Berntsen håper Flo vil jobbe for et bedre tilbud når den nye bataljonen begynner å komme på plass fra januar 2019.

Han trives godt i Finnmark og var i tre år sjef i Sør-Varanger – i tillegg til at Finnmark har vært en del av ansvarsområdet som sjef for operasjonsstøtte i Hæren.

Satsingen Forsvaret gjør, er viktig for å få mer ut av alle landstridskreftene i vårt nordligste fylke

Kavaleri neste år. Den nye kavaleribataljonen på Porsangmoen vil de første årene bestå av ei stridsgruppe på om lag 180 personer.

– Vi vil hente ressurser fra Brigade Nord og fra kampeskadronen til Hærens våpenskole på Rena. Kampeskadronen på Rena legges ned og skal brukes sammen med deler av 2. bataljon og andre avdelinger i brigaden for å etablere stridsgruppa i Porsanger. I løpet av et års tid vil disse være på plass, men detaljene blir ikke klare før litt ut i juni, sier oberstløytnant Lars Øyvind Strøm i Hærstaben.

Vi vil hente ressurser fra Brigade Nord og fra kampeskadronen til Hærens våpenskole på Rena

Ved å bruke de fasilitetene som er tilgjengelig, vil dermed målsettingen til både forsvarsjefen og Stortinget om et snarlig økt militært nærvær i Finnmark bli møtt. Men så vil det måtte bygges ny infrastruktur for milliardbeløp før resten av kavaleribataljonen kan komme på plass:

– Stridsgruppa på rundt 180 soldater og ansatte vil stå ei god stund i påvente av ny infrastruktur. Det er et betydelig behov for nybygg og oppussing. Det meste av bataljonen vil kunne være på plass innen 2025, men ikke kampluftvernet – fordi den delen av luftvernet som er tiltenkt Finnmark ennå ikke er besluttet anskaffet, sier Strøm.

I dag – etter at HV sin befalsutdanning i fjor ble lagt ned – er det i underkant av 100 forsvarsansatte på Porsangmoen, hovedsakelig HV17, alliert treningssenter og på forpleinings- og verkstedsiden samt Forsvarsbygg. Når FLF og den nye bataljonen er på plass om noen år, vil totaltallet trolig ligge på nærmere 600. Til sammenligning var «toppnoteringen» på GP i 1992 hele 1370, hoder, ifølge kilder på Porsangmoen.