Nyheter:

Riksrevisjonen: Vesentlige feil i Forsvarets regnskap

Forsvarets regnskap inneholder vesentlige feil for tredje år på rad, konstaterer Riksrevisjonen i sin årlige gjennomgang av statlige virksomheter.

​Riksrevisjonen har funnet «vesentlige feil i regnskapene» til Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Ombudsmannen for Forsvaret. Det komemr frem av rapporten for budsjettåret 2018.

FFI har ifølge gjennomgangen ikke beregnet merverdiavgift på avgiftspliktig salg til andre virksomheter, til tross for at en betydelig andel av FFIs salgs- og leieinntekter består av salg til andre virksomheter, går det fram av rapporten. 

Mangler beregningsgrunnlag

Riksrevisjonen har ikke hatt grunnlag til å fastsette hvor stort beløp manglende beregnet merverdiavgift utgjør, og kan dermed heller ikke beregne nøyaktig hvordan virksomhetens økonomiske stilling og regnskap ville fortonet seg dersom avgiften hadde vært behandlet riktig, heter det videre.

– Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementets føringer om merverdiavgift på sektoren medfører at de underliggende virksomhetene bryter merverdiavgiftsloven. 

Uklar verdi på ammunisjonslagre

Forsvaret får også kritikk for mangelfull verdifastsettelse av ammunisjon på lager, til tross for at arbeidet med å estimere gjenskaffelseskostnadene ble påbegynt alt i 2016, går det fram av rapporten. 

– Det er ikke dokumentert hvordan estimatet er utarbeidet, og Riksrevisjonen kan ikke vurdere om estimatet er pålitelig eller rettvisende, slår Riksrevisjonen fast.