Renholdere i Forsvaret beholder særalderspensjon

Renholderne som gikk fra Forsvaret til ISS får beholde særalderspensjonen og oppsigelsesfristen, men de får ikke med seg AFP-opptjeninga, ifølge en dom i lagmansretten.

Publisert Sist oppdatert

​Det skriver Fri fagbevegelse. De viser til at Borgarting lagmansrett fredag 14. juni har avsagt dom i saken der 61 renholdere som gikk fra Forsvarsbygg til ISS krevde å beholde særaldersgrenser, oppsigelsestid og AFP-rettighetene sine.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har samarbeidet om saken som ble anket av LO, etter at Oslo tingrett gav ISS medhold på alle punkt.

I dommen fra lagmannsretten slås det imidlertid fast at oppsigelsesfristene og rettigheten til særalderspensjon skal videreføres i ISS.  Retten til offentlig AFP videreføres derimot ikke i ISS.

Det har tidligere vært knyttet misnøye til arbeidsforholdene renholdere opplever i ISS, og sviktende renhold i Forsvaret. 

– Organiseringen av renholdet fremstår som negativ for Forsvaret og er noe arbeidsgiver må ta tak i slik at forsvarets personell sikres god helse og et godt arbeidsmiljø, har Tom Rune Klemetsen i Norsk tjenestemannslag Forsvaret, tidligere uttalt.