Nyheter:

– Nye fly er ikke nok, forsvarsminister

Maritime patruljefly er ikke nok til å sikre norske havområder i nord, slik forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hevder, mener Befalets fellesorganisasjon (BFO).

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding tar BFO kraftig til motmæle mot et innlegg Bakke-Jensen har hatt i nordnorske aviser de siste dagene. 

Der skriver forsvarsministeren at fem nye P-8A Poseidon maritime patruljefly skal sikre forsvarsevnen i nord. 

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, heter det i innlegget. 

Men de nye flyene, som skal være på plass i 2023, løser på ingen måte alle oppgavene til Forsvaret i nord, mener BFO.

Et betydelig løft

I innlegget i Bladet Vesterålen, som BFO har kritisert, skriver forsvarsminister Frank-Bakke Jensen videre at:

«P-8A representerer et betydelig teknologisk løft som vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et enda bedre grunnlag for beslutninger. Videreføring av denne kapasiteten med nye fly er helt sentralt for at Norge skal opprettholde en ledende posisjon og kompetanse om strategiske forhold i nordområdene».


Ikke tilstrekkelig

– Forsvarsministeren føler tydeligvis behovet for å forklare folk i nord at «Forsvaret tar vare på dere». Han argumenterer med at nye maritime patruljefly vil gi Norge den sikkerheten man trenger i våre havområder. Han om det, skriver BFO i tilsvaret.

De peker på at Forsvarets oppgaver er omfattende og både skal sikre norske interesser i avtalte fiskerisoner og kontrollere store havområder som grenser til russisk interessesfære. 

– Å tro at P-8 skal løse dette alene, er å tillegge flyet mer kapasitet enn det kan levere. Som kyststat må Norge ha kapasiteter som utfyller hverandre. Derfor må luftkapasitetene følges opp av en atskillig mer robust kystvakt og marine. Først når dette er ordnet, vil forsvarsministeren ha sine ord i behold, skriver BFO.

Senterpartiet kritisk

Ynge Laukslett i Andøy Senterpartiet er også kritisk til forsvarsministeren argumenter. Han mener at beslutningen om å flytte framtidige maritime patruljefly til Evenes, vil svekke Forsvaret i nord.

«For å utnytte alle typer våpenbærende MPA, også P-8A Poseidon, er det viktig at de opererer fra en dedikert og tilrettelagt base som kan understøtte operative behov. Her svikter den planlagte Evenes flystasjon på alle punkter».