NH90 satt på bakken

Ikke i drift igjen før neste uke.

​Alle NH90-helikoptrene til Forsvaret er satt på bakken. Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken

– Det stemmer at de er midlertidig satt på bakken, forteller Luftforsvarets talsperson, oberstløytnant Stine Barclay Gaasland. 


SVIKT I PROSEDYRER

Hun sier at årsaken er veldig teknisk, men det er en standard prosedyre når man avdekker svikt i rutiner og prosedyrer.  

– Vi ser for oss at de er tilbake i drift neste uke, forteller hun.

– Hva slags konsekvenser får det?

– Det har vært på kystvaktfartøy den siste tiden, så konsekvensen er at kystvaktfartøyene ikke har helikopter, forteller Gaasland.

Prosjektet, som av mange er karakterisert som en skandale på grunn av alle forsinkelsene og økte kostnader, omfatter levering av 14 NH90-helikoptre til Kystvakten og Marinen. 

YTTERLIGERE FORSINKELSER

Kontrakt ble inngått mellom Forsvarets logistikkorganisasjon og franske NATO Helicopter Industries (NHI) gjennom et felles nordisk anskaffelsesprogram, Nordic Standard Helicopter Programme (NSHP), i 2001. 

Helikoptrene skulle opprinnelig vært levert i perioden 2005–2008, men er vesentlig forsinket fra leverandørens side.

Norge har mottatt seks helikoptre i en foreløpig versjon i perioden 2011–2016. I 2017 ble det første NH90-helikopteret i endelig versjon mottatt av Forsvarsmateriell. De resterende sju helikoptrene skulle etter planen mottas innen utgangen av 2019. I statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere i uken ble det klart at minst ett, kanskje to av helikoptrene ikke kommer før neste år.