Luft og Sjø vil ha 16 måneders tjeneste

Luftforsvaret og Sjøforsvaret ønsker å utvide førstegangstjenesten fra 12 til 16 måneder – med tre i stedet for fire årlige innrykk.

Publisert Sist oppdatert

Økte operative behov – hele året. Det er i korte trekk begrunnelsen for forslagene fra Sjø og Luft, som er sendt til Forsvarsstaben. Fellesferien er erstattet av en helårig beredskap som krever jevn tilgang på vernepliktige. Særlig sliter man med bemanningen på høsten fordi halvparten av september-kullet «skoledimmer» omtrent samtidig som det ordinære juli-kullet blir dimittert. Da blir det stor vaktbelastning på de få som blir igjen, og det er spesielt innenfor vakthold og sikring soldatmangelen har vært merkbar.

– Totalt vil det jo bli behov for litt færre soldater; kanskje et nedtrekk på 500, og litt bedre kvalitet på dem med lengre tjeneste. Med tre inntak slår vi sammen juli og september til ett august-inntak. Fire innrykk på rekruttskolen understøtter ikke dagens og framtidens behov for en jevn og sikker tilgang til vernepliktige, sier major Jean Roger Dons Tvedt i Luftforsvarsstabens vernepliktsavdeling.

Totalt vil det jo bli behov for litt færre soldater; kanskje et nedtrekk på 500

Seiler hele året. Å redusere fra fire til tre inntak – uten å forlenge tjenesten, vil ifølge Luftforsvaret ikke alene løse problemene. Sjø- og Luftforsvaret har felles rekruttskole, og leverer soldater til mange avdelinger over hele landet.

Tvedt støttes av orlogskaptein Truls Thorseth i Sjøforsvaret, som påpeker at de ikke vet hvem som blir dimittert for skolegang når soldatene fordeles til avdelingene. Dermed mister man forutsigbarhet. Nå er målet tre likeverdige inntak.

– For noen år siden lå jo alle fartøyene til kai i ferien, men nå seiles det hele året, og vi trenger flere gaster sommer og høst. Med tre inntak får vi dessuten en mer lik belastning på alle. Og i Sjøforsvaret vil det med 16 måneders tjeneste likevel ikke bli så mange færre soldater fordi vi skal seile flere fartøyer, sier Thorseth.

Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren har benyttet muligheten for 18 måneders frivillig førstegangstjeneste for noen kategorier, og dette har gitt positive resultater. Helst ønsker Luftforsvaret en endring allerede fra januar 2019, men det innser man ikke vil være praktisk gjennomførbart. Tidligst i 2020 vil det være mulig å starte med 16 måneder.

Vil utrede. Major Gøril Skjærseth i Forsvarsstaben sier det vurderes å sette ned en arbeidsgruppe for å se på konsekvenser av utvidet førstegangstjeneste i Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I utgangspunktet var det bare Hæren som tok til orde for differensiert tjeneste for å styrke operativ evne året rundt – senest i Landmaktutredningen. Der ble det åpnet for lengre tjenestetid for de mest operative avdelingene. En endring av den generelle tjenestenormen for Forsvaret må tas stilling til etter at en konsekvensutredning foreligger.

Vernepliktsrådet på gjerdet. De soldattillitsvalgte har fulgt forslaget om forlenget førstegangstjeneste, uten å ha konkludert:

– I vernepliktprogrammet heter det at forlenget førstegangstjeneste skal være frivillig. Så vi må ta en runde på dette, og vi har uttrykt ønske om å få delta i arbeidsgruppa, sier landstillitsvalgt Narve Nilssen.