Hva er egentlig objektsikring?

Stortinget holder mandag ny høring om objektsikring. Bli oppdatert på hvorfor.

27. august holdt Stortinget høring om objektsikring. Riksrevisjonen hadde gitt Politiet og Forsvaret – og regjeringen – kraftig kritikk for manglende evne til å drive objektsikring og manglende vilje til å gjøre noe med det. 

Kritikken fortsatte også etter høringen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte ni spørsmål som de mente de ikke hadde fått svar på. Derfor ble det vedtatt ny høring – og den finner sted 22. oktober. Denne gangen blir høringen lukket. Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal alle delta. Det skal også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef for Heimevernet Eirik Kristoffersen. 

Lurer du på hva objektsikring er? Faktisk.no lagde denne oversikten i forbindelse med den første høringen.  

Artikkelen fortsetter lenger ned. 


«Å sikre, det kan vi»

– Den første høringen handlet om to ting: Heimevernets evne til å sikre objekter og Forsvarets status på skjermingsverdige objekter. Å sikre, det kan vi. Vi er ikke dimensjonert for samtidig objektsikring utover nøkkelobjektene. Da må vi prioritere. Sånn er det alltid i militære operasjoner, sier generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet.

– Evnen til å sikre egne bygg, er noe Forsvaret må jobbe videre med. Det har ikke med Heimevernets ressurser å gjøre.

I et portrettintervju med Forsvarets forum forteller Kristoffersen hvordan han opplevde den første høringen.

– Jeg fikk gode spørsmål, og jeg fikk lagt frem hvordan jeg ser på saken. Det jeg ikke likte, var at veldig mange tok kontakt på forhånd. De spurte hvilke spørsmål jeg ville ha fra politikerne.

– Var dette folk i Heimevernet eller politikere?

– Det var folk som brenner for Heimevernet, men det går på integriteten min. Stortinget holder høring for å få frem fakta, ikke for at den skal brukes for å fremme en agenda.

– De siste årene har folk i Heimevernet gjennomført flere politiske markeringer?

– At Stortinget bestemmer, er veldig viktig for meg. Vi kan være uenige. Og jeg slåss for det jeg mener er rett for Heimevernet. Men når beslutningen er tatt og vi har en langtidsplan, er det én måte å ansvarliggjøre det som er bestemt: å gjennomføre. 


Frode Larsen i StyrkHV – en av de største interessegruppene i Heimevernet – forteller til forsvaretsforum.no at han ikke er kjent med at grupperinger skal ha utøvd press for å fremme en agenda. 

– Vi har stor respekt for generalens lojalitet til både høyere sjef og til Stortingets vedtak, sier Larsen. 

– Vi støtter vår general og forventer at han fristilles slik at han under den kommende høring i Kontroll og konstitusjonskomiteen kan uttale seg fritt på et faglig grunnlag.