Forventer at Forsvaret skaffer oversikt over politianmeldte seksuallovbrudd

Forsvarssjefen kan ikke ha detaljkunnskap om alle prosesser i Forsvaret, sier Forsvarsstaben.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forum har avdekket at Forsvaret mangler oversikt over seksuallovbruddene de har politianmeldt. I 40 prosent av sakene kjente de ikke til utfallene, og i majoriteten av sakene de visste var henlagt, vet de ikke hva som var grunnen til henleggelsen. 

Forsvarets forum stilte spørsmål til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om hva han tenkte om Forsvarets forums avsløringer, og om han visste om denne utfordringen.

I en e-post fra orlogskaptein Per-Thomas Bøe ved Forsvarsstaben fikk vi følgende svar:

– Alle saker som er anmeldt til politiet, skal svares ut av politiet hva angår utfall i den enkelte sak. Ut over det og i forbindelse med dine øvrige henvendelser (Forsvarets forum har stilt en rekke andre spørsmål til staben den siste tiden - journ. anm.), så er det ikke slik at forsvarssjefen har detaljkunnskap om alle prosesser i organisasjonen Forsvaret. Det er sjefer på ulik nivåer som utøver arbeidsgiveransvaret på vegne av forsvarssjefen med de rettigheter og plikter det medfører. Slik må det være med 17.000 fast ansatte, 8000 nye vernepliktige hvert år, og drøyt  40.000 mennesker i Heimevernet. 

Alvorlige forhold

Forsvarets forum tok avsløringene og spørsmålene videre til regjeringspartienes medlemmer i Stortinget Utenriks- og forsvarskomité.

– Det er alvorlige forhold som er avdekket. Forsvarssjefen har gitt tydelig uttrykk for at sakene skal tas på det dypeste alvor, og jeg forventer at hele Forsvaret gjør sitt ytterste for å hindre at lovbrudd skjer, skriver forsvarspolitisk talsmann i regjeringspartiet KrF, Knut Arild Hareide i en e-post til Forsvarets forum. 

Han påpeker at Forsvaret har tatt grundig tak i en utfordring som angår hele samfunnet.

– Forsvarssjefen vil nok selv forstå at en oversikt over saker som anmeldes vil være riktig å ha, skriver han.

Forventer oppfølging

– Jeg forventer at Forsvaret følger opp slike saker på en grundig og systematisk måte, og det innebærer også at man skaffer oversikt over hva som blir utfallet av saker som blir politianmeldt.

Det skriver Abid Raja, som er forsvarspolitisk talsmann i regjeringspartiet Venstre, i en e-post til Forsvarets forum.

Han mener det er bra at det blir satt fokus på seksuelle overgrep og seksuell trakassering i forsvaret, slik «at både kvinner og menn kan gjøre tjeneste for landet sitt uten å bli utsatt for overgrep og trakassering.»

– Jeg legger til grunn at både Forsvaret og politiet vil forbedre sine rutiner på dette punktet, nå som de er blitt kjent med at rutinene ikke alltid er gode nok, fortsetter han.

Bør ha interesse

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann for Høyre skriver at han går ut i fra at politiet kan gi svar på status i den enkelte sak.

– Forsvaret bør ha interesse i å vite hvordan sakene til slutt ender opp. Forutsetningen er imidlertid at Forsvaret spør om dette, skriver han videre.

Tonen er den samme hos Frps Christian Tybring-Gjedde.

– Det skal være nulltoleranse for alle former for seksuell trakassering i Forsvaret, uansett alvorlighetsgrad. Jeg forventer at Forsvaret har rutiner som følger opp dette. Jeg ønsker ikke å uttale meg om enkeltsaker, men understreker at Forsvarets organisasjonskultur og personalpolitikk skal ivareta alle på en god og inkluderende måte.

Forsvarets forum har også tatt kontakt med forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) for en kommentar, men ikke fått svar.

Denne saken er oppdatert med en kommentar fra Christian Tybring-Gjedde.

Har du innspill til denne saken? Send journalisten en e-post eller bruk den krypterte meldingsappen Signal - Private Messenger og send melding til 40480914.