Forsvaret skaffet 200 maskingevær de ikke kan bruke

De 200 våpnene av typen "kulspruta 58" har ligget på lager siden 2010. Nå anbefaler Forsvarsmateriell at de avhendes.

​De svenske maskingeværene var del av et byttesalg mot norske våpen i 2010.

– Det ble solgt likt mot likt. Det vil si totalt 200 stykk fra hver av partene. De norske våpen som ble solgt var da allerede besluttet å avhende fra Forsvaret, skriver Jannicke Hauan Strand, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell i en SMS til Forsvarets forum.

I et brev til Forsvarsstaben datert 21. oktober anbefaler våpenseksjonen i Forsvarsmateriell (FMA) at maskingeværene avhendes. 

Fikk du med deg denne? Har startet testingen av Forsvarets nye uniformer

Lot seg ikke bruke

– Disse var planlagt benyttet på Forsvarets kjøretøy. Etter byttesalget var gjennomført viste det seg at de ikke lot seg bruke grunnet diverse forskjeller mellom disse og egne våpen som allerede var i bruk, heter det i anmodningen. 

– Det ble i ettertid avdekket tekniske utfordringer med konfigurasjonen på de svenske våpnene som blant annet ville betydd behov for en kostbar ombygging for å tilpasse dem Forsvarets behov. Dette ble ikke vurdert som lønnsomt, utdyper Hauan Strand.

Siden har de 200 maskingeværene ligget på lager. 

Norske Herkules-fly skal slukke branner i USA: Første større avhendingsprosjektet etter at FMA ble eget etat

Bruker pipene

Forsvaret kan likevel bruke noen deler fra Kulspruta 58. Forsvarsmateriell har testet og godkjent at rekylforsterkere kan settes på pipene som fulgte med de svenske maskingeværene.

– Det gjør at pipene kan brukes med løsammunisjon i de eksisterende maskingevær av lignende typer Forsvaret benytter, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Det er maskingeværene FN MAG som får piper fra Kulspruta 58. På den måten skal brukeren skyte løsammunisjon uten å ta av flammedemper på de originale pipene. 

Uten pipene har ikke resten av komponentene på Kulspruta 58 bruks- eller beredskapsverdi for forsvarssektoren, står det i brevet til Forsvarsstaben.

Våpenseksjonen i FMA anbefaler at våpnene avhendes på den best formålstjenlige måte og at materiellsystemet utfases.