Nyheter:

Rullebanen på Ørland avises ved hjelp av brøyting, kosting og påkjøring av Urea. Foto: Jan Terje Hellemsbakken.
Rullebanen på Ørland avises ved hjelp av brøyting, kosting og påkjøring av Urea. Foto: Jan Terje Hellemsbakken.

Farlig avisning

Middelet som brukes til å ta bort is fra flystriper, skal være mer ødeleggende for militære enn sivile fly. Men alternative midler er skadelige for miljøet.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret prøver å finne et middel mot is på flystripene som er mindre korrosivt enn det middelet som Avinor benytter. Utfordringen er at det også må tas hensyn til miljøet. Tradisjonelt har Urea – et gjødselgranulat – vært benyttet på militære flyplasser. Men utslipp av gjødsel er ikke bra for miljøet, og Avinor har gått over til formiatbaserte Aviform, som inneholder salt, men har liten miljøpåvirkning. Aviform er korrosivt utblandet i vann, og det er over ti år siden Forsvaret og ledelsen på Ørland hovedflystasjon begynte å bekymre seg over bruken av denne saltløsningen. Middelet var da allerede forbudt på militære flystriper i Sverige og Finland, fordi det ga korrosjon på fly.

Flere fly korroderer. Militære fly befinner seg gjerne nærmere asfalten enn store sivile maskiner, er dyrere og mer komplekse og har mye elektronikk. Det er særlig bremsene som spises opp og komponenter i hjulbrønnene som korroderer når Aviform brukes. Anskaffelsen av F-35 har aktualisert utprøving av alternativer.

– Over flere år har vi sett en økning i korroderingen på militære fly, særlig der Aviform brukes til avisning av rullebanen. Nye fly aktualiserer en løsning, sier senioringeniør Anton Vooren. 

Over flere år har vi sett en økning i korroderingen på militære fly

Han er faglig leder for strukturell integritet i FMA/Luftkapasiteter. En løsning kan være å blande ut Urea i vann, hvilket halverer bruken.

– Urea er i praksis gjødsel, og bør som alt annet vi bruker helst samles opp, men det skader ikke flyene, sier han.

Vooren opplyser at Forsvarsbygg ikke ønsker å bygge oppsamlingsanlegg av økonomiske årsaker, men på den annen side vil vedlikeholdsutgiftene på de militære flyene også bli store i et 30 års levetidsperspektiv.


Sukker, ikke salt.
Korrosjon var en årsak til at vingene på F-16 ble byttet, og sivile fly merker også økt korrosjon i understell og bremser. I Danmark ble det for eksempel for noen år siden i en havarirapport påvist brudd i en bolt som følge av korrosjon fra baneavisningsmidler.

– Det store håpet nå er å finne en erstatning for Aviform, for eksempel et granulat som inneholder sukker eller betain. Det er dette finnene bruker. Sverige har utvannet Urea. Vi ville nok foretrukket Urea, for det er billig og skader ikke flyene, men det er bare Andøya som kan bruke det, for der dreneres det til havet. På Ørland og Evenes er flyplassene omgitt av vernede våtmarksområder, og da gir ikke Fylkesmannen utslippstillatelse uten at vi samler det opp, påpeker Anton Vooren.

Vi ville nok foretrukket Urea, for det er billig og skader ikke flyene, men det er bare Andøya som kan bruke det, for der dreneres det til havet

Han frykter at uansett metode, vil det blir dyrere å holde rullebanene fri for is og snø i fremtiden. Det er ikke bare å strø med sand heller, sand må ha en spesiell kvalitet hvis en skal unngå skader. Sandkorn kan for eksempel bli sugd inn i jetmotorer. Da Sverige testet ut en acetatbasert miljøvennlig væske for 20 år siden, fikk store deler av Viggen-flåten alvorlige korrosjonsskader. Derfor er Urea fortsatt tillatt brukt i Sverige i utvannet form. Men i Finland er det så mange innsjøer å ta hensyn til, at Urea ble forbudt av miljøhensyn.

– Hele verden leter etter gode midler for å holde flyplassene isfrie, og US Air Force sier at Norge vet best, så dette er vanskelig, sier Vooren.

Ned mot seks minus. I forrige uke var personell fra Ørland i Finland for å se på deres sukkerbaserte avisningsmidler.

– Finland har over lengre tid lett etter baneavisningskjemikalier som ivaretar både miljø og flymaskiner. Vi har over flere år hatt en god dialog med både Sverige og Finland, og vi har en ambisjon om videre samarbeid for å høste erfaringer. Bruk av kjemikalier er under stadig utvikling, så det er essensielt at erfaringer deles på tvers av landegrensene, ikke bare internt i Forsvaret eller Avinor, sier stabssersjant Jan Arild Rødsjø, vedlikeholdskoordinator ved BRP på Ørland.

På Ørland er det ofte rundt null grader vinterstid, og Rødsjø tror de må basere seg på fortsatt bruk av utvannet Urea, parallelt med testing av andre stoffer. Utblandingen halverer mengden Urea, og testene viser at det fungerer godt ned til seks kuldegrader.

– Men vi må overvåke nøye og være ute i god tid for å få vekk rim og fukt før det får tid til å fryse til. Vi ønsker så gode baneforhold som mulig – med minst mulig kjemikalier, sier Rødsjø.

Forsvarsbygg bekrefter overfor Forsvarets forum at de til våren vil søke om ny utslippstillatelse på Ørland – basert på utvannet Urea. I konseptvalgutredningen for Evenes flystasjon opplyste Forsvarsdepartementet at det utredes både videreført bruk av Aviform og hvilke merkostnader dette innebærer på grunn av økt korrosjon på sikt, og overgang til bruk av Urea kombinert med oppsamling.