Et siste farvel med Joachim Rønneberg

Kronprins Haakon, finansminister Siv Jensen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var alle på plass. Det var også tre av de gjenlevende kameratene fra Kompani Linge.

Publisert Sist oppdatert

Det var mange som hadde funnet veien til Borgund kirke i Ålesund for å ta et siste farvel med Joachim Rønneberg. Kongehuset var representert ved HKH kronprins Haakon. Fra regjeringen kom finansminister Siv Jensen. Tre av de fire kameratene fra Kompani Linge som fortsatt lever, Erling Lorentzen, August Rathke og Ragnar Ulstein var også i kirken. På hver side av Joachim Rønnebergs båre sto en æresvakt. HV-soldater holdt det norske flagget, og spesialsoldater fra Forsvarets spesialkommando holdt Lingeklubbens fane. Forsvaret var representert med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, sjef for Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud og sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen.

– Om vi skal summere opp hele Joachim Rønneberg sitt liv, ville det bli en helt uoverkommelig oppgave. Det er et imponerende avtrykk av Joachim sitt liv i folket, sa prest Arvid Helle i sin innledning til minneordene i kirken. 

Og det ble mange minneord som skulle beskrive livet til en mann helt utenom det vanlige. 


Sønnen Jostein R
ønneberg takket på vegne av familien sin far for en god og trygg oppvekst. For all den trygghet, kjærlighet og omsorg faren hadde gitt til tre barn, barnebarn og oldebarn. Familien hadde en stor plass i Joachim Rønnebergs liv. Han beskrev faren som en totalt usnobbete, møysommelig og beskjeden mann, men trygg på seg selv. Han var en av de første som engasjerte seg i arbeidet for de krigsinvalide. Han trakk også frem farens store engasjement for forsvarsvilje og forsvarsevne.

– Joachim Rønneberg var en helt som satte andre foran seg selv hele sitt liv, sa Siv Jensen.

– Det var først da han opplevde at nye generasjoner trengte å få vite hva krig handlet om, at han sto frem. Det var viktig å få frem budskapet om at fred, frihet og demokrati ikke kommer av seg selv. Han brukte sine enestående fortellergaver til å formidle sine opplevelser og om det som skjedde under den andre verdenskrig til tusenvis av unge. Man kan ikke annet enn å la seg bevege av hans offervilje, mot og uselviskhet, sa Siv Jensen i sin minnetale.


– I dag minnes vi en mann som på flere måter har satt tydelige og varige spor etter seg i Norges nyere historie, sa forsvarssjef Bruun-Hanssen. Han beskrev Rønneberg som en patriot, en helstøpt offiser og en forsvarsvenn. 

Han fortalte om betydningen av Operasjon Gunnerside og Operasjon Fieldfare som Rønneberg ledet. Forsvarssjefen takket for det han hadde gjort under krigen og etter krigen.

– Han var et varmt og ydmykt menneske. Han tvilte aldri selv på at han skulle bidra i kampen for fedrelandets frihet, en frihet han selv aldri tok for gitt. Han ble et av våre fremste forbilder og en inspirasjon for hele Forsvaret, sa forsvarssjefen.

August Rathke hilste fra kameratene i Kompani Linge og siterte fra Lingekompaniets egen sang: 

«Til kamp for gamle Norge, alltid beredt er Linges kompani. Mot nazismens hakemerke vi setter livet inn. Vi vil oss et land som er frelst og fritt. Det er våre fedres arv. Vår konges motto er mitt. Linges menn giv akt.» 

Dette ble også sangen til Lingeklubben, en klubb som Joachim tok initiativ til å få etablert like etter frigjøringen. Han avsluttet med hilsningen: «We'll meet again»

John Andrews fra Special Forces Club i London hilste fra en klubb som betydde mye for Joachim Rønneberg. Han siterte den amerikanske president Roosevelt tale i 1942, «Look to Norway».

– Hvem kan bedre symbolisere motstandskampen enn Joachim Rønneberg, sa John Andrews. 

Det var mange hilsninger, og alle beskrev de en beskjeden person som ga av seg selv og som betydde så mye for så mange.