Nyheter:

EOS-utvalget avdekket forskjellsbehandling

EOS-utvalget kommer nok en gang med skarp kritikk av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for hvordan sikkerhetsklarering praktiseres.

– Vi har funnet flere kritikkverdige forhold som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som fagmyndighet har et overordnet ansvar for, heter det i rapporten som Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) ved leder Eldbjørg Løwer tirsdag overleverte til stortingspresident Tone Trøen (H).

Utvalget har blant annet avdekket ubegrunnet forskjellsbehandling av saker som gjaldt klarering av personer med både norsk og et utenlandsk statsborgerskap.

Sikkerhetsklarering er nødvendig for mange som jobber i Forsvaret, utenrikstjenesten og en del andre offentlige samt private virksomheter. Det siste året har det vært flere nyhetssaker om folk som har mistet klareringen – og dermed jobben – fordi de har fått seg en partner fra utlandet.

Dette er bakgrunnen for at EOS-utvalget på eget initiativ i 2016 besluttet å se nærmere på slike saker.

Så sent som i fjor fikk Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skarp kritikk fra EOS-utvalget for å ha krenket rettighetene til en person under sikkerhetsklareringsprosessen.