Sjefene svarer om seksuell trakassering: 133 Luftving

Forsvarets forum har spurt sjefene i Forsvaret hva de har gjort og vil gjøre, for å forhindre seksuell trakassering.

I desember publiserte vi saken om kvinner som forteller om seksuell trakassering. Etter dette begynte vi å sende ut spørsmål til sjefene i Forsvaret, hvor vi ba dem om å svare på to spørsmål:

1. Hva har du tidligere gjort for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling?

2. Sakene vi har skrevet den siste tiden viser at seksuell trakassering fortsatt er problem for mange kvinner i en eller annen form – hva tenker du å gjøre for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling fremover?

I tiden fremover vil vi publisere svarene vi har fått. 

133 Luftving Andøya

Oberst Ingvild Jensrud, Sjef 133 Luftving Andøya

Hva har du tidligere gjort for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling?

Jeg ser ikke at det er noen prinsipiell forskjell på seksuell trakassering og annen trakassering. Det er uakseptabelt uansett! Man må finne andre måter å håndtere forskjellighet og ulike syn på.

Vi jobber kontinuerlig med opplæring/bevisstgjøring og tiltak mot det psykososiale arbeidsmiljøet, både i linja og sammen med de tillitsvalgte/verneombud for at trakassering ikke skal forekomme. Samtidig skal at terskelen være lav for å si i fra om uønsket adferd / oppmerksomhet. Noe vi har god konkret erfaring med.

Vi tar enhver mistanke/påstand om trakassering på stort alvor og setter inn nødvendige ressurser for å ivareta individene og løse situasjonen.

I tillegg til at enkelt saker håndteres raskt på høyeste ledelsesnivå, er det iverksatt holdningsorienterte tiltak, herunder:

  • Forsterket IB-utdanning med fokus bla på grensesetting og rollemodell.
  • Lederforum Ung, her med fokus bla rollemodell, gruppetekning og mangfolds forståelse.
  • Ukentlig fokus på HEL tematikk i driftsmøte hvor både toppledelse, vernesøyla og tillitsvalgte er representert.
  • Forsterket støtte til ledelse ved hendelser, her har både Stressmestringsteamet fra Bardufoss og lederutviklingskompetanse vært benyttet.
  • Samtaleoppfølging fra toppledelsen (også for soldater) i etterkant av hendelser av psykososial karakter.

Sakene Forsvarets Forum har adressert viser at seksuell trakassering fortsatt er et problem for mange kvinner i en eller annen form. Hva tenker du å gjøre for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling fremover?

  • Fortsette «åpen dør» kultur inn mot toppledelse for å sikre rask oppfølging av pågående hendelser.
  • Fortsette og utvikle forsterket utdanning av IB
  • Fortsette Ung leder Ung utdanning/utviklingsprogram
  • Trakassering som tema i Lederforum vår 2019 (lokalt linjelederforum)

Når dette er sagt, vi erkjenner at tiltak sannsynligvis ikke fjerner trakassering. Vi må ha kontinuerlig fokus på dette uheldige og skadelige fenomenet.