Sjefene svarer om seksuell trakassering: 132 Luftving

Forsvarets forum har spurt sjefene i Forsvaret hva de har gjort og vil gjøre, for å forhindre seksuell trakassering.

I desember publiserte vi saken om kvinner som forteller om seksuell trakassering. Etter dette begynte vi å sende ut spørsmål til sjefene i Forsvaret, hvor vi ba dem om å svare på to spørsmål:

1. Hva har du tidligere gjort for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling?

2. Sakene vi har skrevet den siste tiden viser at seksuell trakassering fortsatt er problem for mange kvinner i en eller annen form – hva tenker du å gjøre for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling fremover?

I tiden fremover vil vi publisere svarene vi har fått. 

132 Luftving Ørland

Oberst Hans Ole Sandnes, Sjef 132 Luftving Ørland:

132 Luftving (132 LV) har gjennomført ulike tiltak for å sette fokus på oppfølging av nulltoleranse av seksuell trakassering.

Luftvernbataljonen 132 LV startet allerede i 2014 med felles forlegningsrom for gutter og jenter for personell inne til førstegangstjeneste. Erfaringen er svært god og denne løsningen har vært etterspurt og adoptert av andre avdelinger med vernepliktig personell i luftvingen.  

Videre har luftvingens ledergruppe fått informasjon om varslingsrutiner, varslingskanaler og oppfølging av eventuelle hendelser med seksuell trakassering.

Sjef Luftforsvarets retningslinjer for opptreden mellom Luftforsvarets personell har vært gjennomgått og diskutert både på ledergruppemøte og ledergruppesamling i luftvingen. Gruppe- og avdelingssjefer har blitt anmodet om å fokusere på disse retningslinjene nedover i egen organisasjon. Videre har retningslinjene vært tema på halvårlig informasjonsmøte for alle ansatte ved Ørland flystasjon ved flere anledninger, senest i juni 2018 og januar 2019. Det gis også informasjon om dette tema ved mottak av nye vernepliktige for hvert inntak. Hvordan forholde seg til hverandre, det være seg mellom vernepliktige eller mellom vernepliktige og ansatte er et viktig tema som det settes mye fokus på.

132 LV utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av Forsvarets Medarbeiderundersøkelse (FMU) i 2018. Ett av oppfølgingspunktene var «Vektlegge forebyggende tiltak som hindrer mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet». Dette til tross for at fokuset på den aktuelle FMU var lederskap.   

132 LV vil opprettholde fokus på dette tema med de samme tiltak som hittil har vært gjort. Med forankring av disse problemstillingene på ledelsesnivå og god kommunikasjon nedover i organisasjonen, skal vi sammen fokusere på forebyggende tiltak mot seksuell trakassering.