Sjefene svarer om seksuell trakassering: 131 Luftving

Forsvarets forum har spurt sjefene i Forsvaret hva de har gjort og vil gjøre, for å forhindre seksuell trakassering.

I desember publiserte vi saken om kvinner som forteller om seksuell trakassering. Etter dette begynte vi å sende ut spørsmål til sjefene i Forsvaret, hvor vi ba dem om å svare på to spørsmål:

1. Hva har du tidligere gjort for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling?

2. Sakene vi har skrevet den siste tiden viser at seksuell trakassering fortsatt er problem for mange kvinner i en eller annen form – hva tenker du å gjøre for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling fremover?

I tiden fremover vil vi publisere svarene vi har fått. 

131 Luftving Sørreisa

Oberst Stig Jonny Haugen , Sjef 131 Luftving Sørreisa

Hva har du tidligere gjort for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling?

Arbeidet vi har gjort ved luftvingen vår har primært vært innenfor to områder; normalisering og kultur.

Arbeidet med normalisering har vært gjort basert på følgende sammenheng:
Vi er avhengig av å tilrettelegge for at vi kan ta i mot kvinner. Det starter med å ha fasiliteter for å dekke de grunnleggende behovene, eksempelvis dusjfasiliteter. Får vi dekket de grunnleggende behovene, så kan vi ta i mot flest mulig kvalifiserte kvinner. Lykkes vi må få inn flere, og dermed øke andelen, så mener jeg at det vil normalisere relasjonene i større grad. Vi flytter fokus over på jobben som leveres, fremfor kjønn. Dette arbeidet har gitt resultater, og det er derfor gledelig å konstatere at vi har en kvinneandel blant de vernepliktige på 53 % ved forrige inntak. Nå gjenstår jobben med å sørge for at vi beholder andelen kvinner også etter at man har fullført verneplikten, slik at vi får økt kvinneandelen blant våre spesialister, spesialistbefal og offiserer.

Et annet konkret tiltak har vært at de vernepliktige kvinnene og mennene ved luftvingen deler rom. Et tiltak som vi har hatt gode resultater med. Det var nok noen som var skeptiske i forkant, og fryktet at dette ville føre til en økning i tilfeller av seksuell trakassering, men så langt har vi ingen indikasjoner på dette.

Samtidig er dette noe vi har et kontinuerlig fokus på i det daglige. Vi har over tid jobbet for å skape en kultur som forhindrer seksuell trakassering og hvor alle ser på seksuell trakassering som uakseptabelt. Her bruker vi eksisterende møtepunkter og har hatt temaet oppe til diskusjon med personellet. Det være seg informasjonsdager eller i andre fora hvor vi møtes. Gjennom å rette fokus mot tematikken så ønsker jeg å oppnå at likestilling blir en selvfølge og en naturlig del av vår hverdag.

Sakene Forsvarets Forum har adressert viser at seksuell trakassering fortsatt er et problem for mange kvinner i en eller annen form. Hva tenker du å gjøre for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling fremover?

Først og fremst så vil jeg si at som sjef og individ ble jeg provosert og skuffet av de tilfellene som ble tatt opp i Forsvarets forum. Jeg hadde klare forventninger om at vi var kommet lengre.

I utgangspunktet har jeg tenkt å fortsette med å utvikle kulturen. Det tar tid, men vi må samtidig være «kontrollert utålmodig». Vi har dårlig tid, og det skulle egentlig ikke vært nødvendig å ha et særskilt fokus på noe som er så selvsagt. Men da må vi jobbe enda hardere og enda raskere.

Hva gjelder ytterligere konkrete tiltak, så vil jeg utfordre de ansatte og vernepliktige til å komme opp med forslag til tiltak som kan gi effekt. Både for å få konkrete tiltak som fører til at vi raskere oppnår den nulltoleransen vi skal ha, men også fordi det å utfordre oss selv og reflektere over tematikken, bidrar til å skape nettopp den kulturen vi ønsker.

I utgangspunktet ønsker vi å jobbe proaktivt med tematikken. Samtidig er det viktig for meg som sjef at kvinner og menn i min luftving som skulle bli utsatt for seksuell trakassering føler at de kan ta dette opp, og at de blir ivaretatt. Det er derfor viktig for meg at vi reagerer dersom tilfeller skulle forekomme. Det må få konsekvenser for de som utsetter andre for seksuell trakassering slik at vi viser at det er en reell nulltoleranse for seksuell trakassering, og ikke bare en visjon om nulltoleranse, uten faktisk effekt.