Nye tall for skader

​442. Det er tallet på skader og klager som er innrapportert i løpet av Nato-øvelsen Trident Juncture til nå (6. november), ifølge Miljøvernseksjonen i Forsvaret. Blant annet er det meldt om 30 ulykker med kjøretøy og 95 tilfeller av skader på dyrket mark.