Nye regler

​For å ta hensyn til økende bruk av luftbårne sensorsystemer, som droner, trer en ny forskrift om fotografering fra luften i kraft 1. september 2018. Det melder Regjeringen.no som viser til at det kun skal være forbudt å fotografere fra luften av enkelte områder: «Forutsetninger for at et område eller bygg kan være et forbudsområde, er at spredning av informasjon om disse kan ha skadefølger for rikets selvstendighet og sikkerhetsinteresser...» heter det.