Nye familieboliger

​Forsvarsbygg har fått bygd 24 nye leiligheter og tre nye garasjebygg på Setermoen. De nye familieboligene erstatter ti gamle fra 50-tallet som stod på de samme tomtene, og som derfor måtte rives før bygging kunne starte. Hver leilighet har to soverom og de har et nytteareal på om lag 70 kvadratmeter. Prosjektkostnadene er på om lag 75 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS