Ny sjef for Luftforsvaret

​Tonje Skinnarland er i statsråd utnevnt til generalmajor og sjef Luftforsvaret. Hun har fungert i stillingen siden Per-Egil Rygg gikk bort i fjor høst. Også Inge Kampenes og Lars Christian Aamodt blir generalmajorer. Kampenes blir sjef Cyberforsvaret, Aamodt nestkommanderende ved Forsvarets operati​ve hovedkvarter.