Ny russisk missiltest utenfor Norge

Russland har varslet norske myndigheter om at de vil gjennomføre rakettøvelser i internasjonalt farvann utenfor Lofoten og Vesterålen i dagene 20. til 22. november.
Norges Fiskarlag fikk sent fredag kveld varselet og ifølge meldingen ble Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) informert av Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet om den varslede russiske testingen fredag i forrige uke.
I og med at det kan være pelagisk fiskeriaktivitet i det aktuelle området har NFD bedt om at Fiskeridirektoratet varsler Sildelaget og Fiskarlaget om denne missiltestingen.