Ny regjering: – Etterbruk av Andøya flystasjon

Torsdag kveld ble det klart at KrF går inn i regjering slik at det blir en flertallsregjering. Da la de også fram en regjeringsplattform knyttet til blant annet forsvarspolitikken (fra side 100. journ. anm). Der er det blant annet lovt etterbruk av Andøya flystasjon: «Legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker», heter det i plattformen, skriver Vesterålen online.
Videre skal regjeringen vurdere konsekvensene av forliset av KNM Helge Ingstad «med sikte på å opprettholde Forsvarets operative evne», skriver Bergens Tidende.