Nyheter:

Generalmajor Eirik Kristoffersen blir ny hærsjef 1. september 2019. Foto: Ylva Seiff Berge.
Generalmajor Eirik Kristoffersen blir ny hærsjef 1. september 2019. Foto: Ylva Seiff Berge.

Ny hærsjef: Flere F-35 i hæroperasjoner

Den påtroppende hærsjefen er opptatt av det som gir direkte effekt på slagmarken. Derfor vil han bruke mest mulig på moderne våpen, ammunisjon og sambandssystemer.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har alltid vært mer opptatt av å få det vi har til å virke best mulig, fremfor å snakke om hva som skal komme i fremtida, sier generalmajor Eirik Kristoffersen til Forsvarets forum.

21. juni 2019 ble den nåværende HV-sjefen utnevnt til ny sjef for Hæren. Kristoffersen tar over etter generalmajor Odin Johannessen som går til Næringslivets sikkerhetsråd. Skiftet skjer til høsten.

– Samvirke i fellesoperasjoner er det som gjør militærmakt sterkest, så jeg kommer til å se konkret på hvordan Hæren kan integrere for eksempel F-35 fullt ut i våre operasjoner, sier han.

Hæren i fremtiden

– Som sjef søker jeg alltid å være tydelig, tilgjengelig og tilstede. Lederskapet vårt handler om å løse oppdrag og ta vare på våre soldater, så enkelt, men likevel så omfattende. Vi må ta vare på folk, bygge kompetanse, la de gode ideene få komme frem, alt vi kan for å sikre oppdragsløsning.

– Har du gjort deg opp noen tanker om fremtidig organisering av Hæren?

– Hæren må, som alle andre organisasjoner, kontinuerlig endre seg. En venn av meg sa at i hans bedrift var det enten å utvikle eller avvikle, for den bedriften betydde det at avdelinger som ikke utviklet seg måtte begynne å avvikle. Det finnes historiske eksempler på hvor galt det kan gå med en hær som ikke utvikler seg. Så ja, Hæren skal fortsette å endre seg i takt med trusselbildet, teknologiske utviklinger og politiske beslutninger for å nevne noe.

– Hvis du hadde et par milliarder ekstra her og nå – hva ville du brukt de på i Hæren som IKKE ligger i planverket fremover?

– Forsvarssjefen jobber med det fagmilitære rådet i disse dager. Jeg er trygg på at Hæren er godt ivaretatt, så svaret på hva eventuelle ekstra midler skal brukes til kommer i Forsvarssjefens fagmilitære råd 8. oktober. Rent prinsipielt så vil jeg bruke mest mulig midler på det som gir direkte effekt på slagmarken, det betyr moderne våpen, ammunisjon og sambandssystemer som sikrer at vi kan utnytte for eksempel luftstøtte eller gi måldata til undervannsbåter og fregatter helt sømløst.

– Hvordan vil du påvirke Hærens kamp for midler fra forsvarsbudsjettet?

– Jeg skal først og fremst sørge for at Hæren fortsetter å levere i internasjonale operasjoner, i nasjonal beredskap og til Natos reaksjonsstyrker. Det er et godt militært prinsipp å satse der det er fremgang. Derfor må vi i Hæren få maksimalt ut av de ressursene vi har, hver dag. Jeg skal være tydelig i ressursdialogen med forsvarssjefen, slik jeg er vant til i den gode dialogen vi har hatt i min tid som sjef for Heimevernet.

– Skal du pendle?

– Jeg kommer til å pendle til samboeren min som har jobb på Rygge. Men, det kommer til å bli adskillig mer tid på hytta i Bjerkvik. Jeg gleder meg til å komme hjem til Nord-Norge og Hæren, sier han.

Vi portretterte generalmajor Eirik Kristoffersen i fjor høst. Da fortalte han blant annet historien om bestefaren Johan Skog, som gjorde en heltemodig innsats under 2. verdenskrig. 
– Bestefar var en sivil småbruker som tok ansvar, sier Kristoffersen. 
Les portrettet og historien her.