Ny GPS-jammingteori skaper bekymring

Aftenposten skrev i går om hvordan russerne i praksis driver elektronisk krigføring mot luftrommet over Finnmark. Men GPS-angrepet i januar har vekket større bekymring hos norske myndigheter enn det som har kommet frem til nå. Årsaken er at støysignalene kom uten at det pågikk militær øvelsesaktivitet hverken på russisk eller norsk side, slik det har gjort ved alle tidligere hendelser. Støysignalene fra øst var rettet inn slik at det utelukkende traff norsk territorium, og ikke berørte Finland. «Sammenstilt med at forstyrrelsene denne gangen ser ut til å være mer konsentrert i nærområdet Kirkenes, kan det ikke utelukkes at forstyrrelsene er ment å skulle påvirke regulariteten i Norges prøveboring i østre Barentshavet», skriver politiets etterforskere.