Nyheter:

Ny flyrute til Ørland

Ørland kommune går inn med 1,6 millioner kroner for å få på plass flyrute mellom Gardermoen og Ørland.

Publisert Sist oppdatert

Sivile, militære pendlere og besøkende til kampflybasen får dermed en alternativ reisemåte til og fra Ørland og Brekstad. I dag er beste daglige reisemåte mellom Gardermoen og Ørland å fly til Værnes, ta flybussen til Trondheim og så hurtigbåt til Brekstad. Den totale reisetiden er tre-fire timer lenger enn direkteruten på 65 minutter som FlyViking starter opp fra 16. oktober.

– En god nyhet for hele regionen og stort for sivil luftfart til og fra Fosen samt kysten av Trøndelag, sier ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune.

Kommunen er eier av den sivile flyterminalen Ørland lufthavn. Rundt ti personer fra kommunen vil bli involvert i forbindelse med terminalen og den forventede økningen av trafikken der.

– Vi har gått inn med 200 000 euro, som er det maksimale som kommunen kan støtte flyruta med, forteller ordføreren. 

Et større beløp ville ført til at kommunen kom på kant med internasjonale regler om fri konkurranse.


På hverdager blir det to daglige avganger i hver retning mellom Ørland og Gardermoen, lørdager blir det ingen flyvninger mens det på søndager blir en daglig avgang hver vei. FlyViking avløser Air Norway som har operert en rute mellom Ørland og Gardermoen i noen år. Denne har hatt langt færre avganger. Ordfører Myrvold har sittet i Air Norways styre og sier han er inhabil til å uttale seg om driften av flyruten. Men det er ingen hemmelighet at det ikke har vært en økonomisk gullgruve for selskapet.

– Hva mener du er en fornuftig billettpris mellom Gardermoen og Ørland?

– Jeg tenker at de prisene som det nye selskapet har bestemt seg for å kjøre, er bra. Med kortere reisetid og direktefly til Ørland slipper man utgifter som flybuss og hurtigbåt, sier Myrvold.

Et kjapt internettsøk på den første avgangen i oktober viser billettpriser fra 800 til 1200 kroner en vei.

Det er Ola Giæver jr. som er gründer for FlyViking. Han har bakgrunn fra blant annet Widerøe. Hans styreleder Ola Olsen forteller at flyselskapet med hovedbase i Tromsø ble stiftet i 2016 og at de til nå har tre Dash8-maskiner. Den første kommersielle flygningen var i mars i år. De flyr flere ruter i Nord-Norge. Flyparken skal utvides med et fly senere i år.

– Vi håper med ruta mellom Oslo og Ørland å få med oss Forsvaret som kunde, sier Olsen.

Om lønnsomheten i flyruta mellom Oslo og Ørland sier han følgende:

– For at vi skal kunne opprettholde et godt flytilbud, og samtidig holde prisene nede er vi avhengig av rutetilbudet blir brukt av de reisende, så enkelt kan det sies.

Ordfører Tom Myrvold er enig:

– Det er viktig at Forsvaret forstår at et slik tilbud er viktig for de som jobber på Ørland.

Forsvarets logistikkorganisasjon opplyser at eventuelle nye rammeavtaler først kan inngås etter at ordinære anbudsprosesser er gjennomført. Også andre flyselskap vil ha anledning til å legge inn anbud på ruta. Så langt er det ikke noen formell kontakt mellom FlyViking og Forsvaret.