Norske sjefer i to av fire av Natos maritime styrker

Henning Knudsen-Hauge overtar kommandoen over Natos mineryddestyrke i januar. Da har Norge kommandoen over halvparten av Natos stående marinestyrker.

Publisert Sist oppdatert

I starten av desember overtok Yngve Skoglund kommandoen over Standing Nato Maritime Group One (SNMG1) med fregatten KNM Otto Sverdrup.

Les også: Marineøvelsen Flotex i gang: Siste finpuss før Norge overtar to Nato-kommandoer

Når Henning Knudsen-Hauge overtar kommandoen for Standing Nato Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1), blir det fra et tysk fartøy.

– Jeg har tre års fartstid fra tidligere i mineryddestyrken, så jeg har et godt innblikk i hva styrken gjør. Men dette er første gang jeg har et overordnet ansvar, og det blir spennende å se tingene i et større perspektiv, sier Knudsen-Hauge.

Motivert og ydmyk

15. januar vil det blir en markering i Oslo hvor både SNMG1 og SNMCMG1 stiller med begge sine kommandofartøy. Samme dag overtar Knudsen-Hauge formelt kommandoen for sin styrke.

– Jeg er kjempemotivert og ydmyk for jobben som venter. Det betyr mye for meg å være Norges representant i Nato på denne måten, sier Knudsen-Hauge, som er sikker på at det ikke byr på problemer at han skal lede den maritime mineryddergruppen fra et tysk fartøy.

– Jeg skal ikke være sjef over det tyske fartøyet som vil ha en egen kaptein. Jeg skal ha det overordnede ansvaret for hele styrken med det tyske fartøyet som arbeidssted. I tillegg vil all kommunikasjon foregå på engelsk. Jeg har allerede vært om bord og hilst på mannskapet og mener dette skal gå kjempebra.

Vi nordmenn går tradisjonelt sett godt overens med tyskerne, sier 41-åringen, som har 16 års sjøtjeneste hovedsakelig på minerydder-fartøy.

Kjenner hverandre godt

Knudsen-Hauge vil ha med seg en norsk stab, og selve jobben går ut på å styre styrken på vegne av sjef for Allied Maritime Command.

– Vi skal gjennomføre en sikker deployering og være klar til en hver tid til mineryddeoperasjoner i tilfelle krise eller krig. Deployeringen inneholder også operasjoner hvor man lokaliserer og fjerner sjøminer fra hovedsakelig 2. verdenskrig. I tillegg gjennomføres farvannsundersøkelser som vil gjøre en eventuell fremtidig mineryddingsoperasjon mer effektiv.

– Vårt ansvarsområde er havene utenfor Nord-Europa. Det finnes en tilsvarende styrke for Sør-Europa, forklarer Knudsen-Hauge, som vil ha kommandoen fram til i slutten av juli 2020.

Kommandørkapteinen synes det er kjempepositivt at Norge nå vil ha kommandoen over to av de fire maritime Nato-styrkene.

– Vi to norske styrkesjefene kjenner hverandre godt og kan derfor spille hverandre gode. Dessuten er det alltid godt for oss i minerydderstyrken å ha storebror i fregattstyrken i nærheten når vi er på havet, sier Knudsen-Hauge.