Norske og amerikanske F-35 skal trene sammen

Neste uke skal norske F-35-piloter trene sammen med amerikanske piloter i norsk luftrom. Det er første gang en felles trening av denne typen finner sted.

Slik integrasjonstrening er svært ønskelig, og utbyttepotensialet er høyt for begge partnerland, sier oberst Øivind Gunnerud, som er sjef på Ørland flystasjon, i en pressemelding. 

Det vil også bli tilrettelagt for samarbeid mellom teknisk personell som jobber med vedlikehold av kampflyene. 

Fra Finland

Besøket har til hensikt å vise støtte til NATO, og styrke forholdet mellom landene som deltar i F-35-samarbeidet. 

De amerikanske kampflyene vil ankomme Norge fra Finland. Etter besøket på Ørland flystasjon vil de vende tilbake til Spangdahlem Air Force Base i Tyskland.

Flere fly

Så langt har Luftforsvaret mottatt tolv F-35-fly i Norge og sju i USA. Ytterligere tre skal mottas i Norge i løpet av høsten. 

Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De erstatter F-16-flyene, som fases ut fra 2019.