Norske myndigheter i krisemøte om russisk øvelse

De siste dagene har norske myndigheter og Nato konsekvent hevdet at det ikke er noe uvanlig eller dramatisk med den russiske øvelsen. Men samtidig som dette har vært budskapet utad, kan Klassekampen avsløre at regjeringen har holdt et krisemøte for å koordinere og håndtere situasjonen. Russland planlegger å gjennomføre en militærøvelse rett utenfor norsk territorialfarvann. Øvelsen skal innebære prøveskyting av missiler – og er planlagt midt i den pågående Nato-øvelsen Trident Juncture.