Norsk sjef for maritim Nato-styrke

Norge har overtatt kommandoen for Natos stående maritime styrke SNMG1.

Flaggkommandør Yngve Skoglund overtok kommandoen fra den amerikanske kontreadmiralen Edward Cashman. Amerikaneren reiser tilbake til USA etter ett år under Nato-kommando.

Det ble klart under en seremoni i Haakonshallen i Bergen mandag 9. desember.   

Skoglund og hans stab skal de neste månedene lede styrken fra flaggskipet KNM Otto Sverdrup, og vil først og fremst seile i Nord-Europa og Østersjøen.

 I januar overtar Norge kommandoen over nok en maritim Nato-styrke, den stående minerydderstyrken SNMCMG1. Det innebærer at norske offiserer leder halvparten av de stående maritime styrkene i Nato i første halvår 2020.

Fikk du med deg reportasjen da besetningen og skipssjef om bord fregatten KNM Thor Heyerdahl kastet loss fra Bergen for å bidra i SNMG1 i sommer? Den kan du lese her.