Nyheter:

Norge skal drifte sykehus i Kabul

Fra 1. april 2020 skal Norge drifte det militære sykehuset i Kabul i Afghanistan. 35 personer reiser ned.

​Det fortalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under et pressemøte fredag morgen.

– Operasjonen i Afghanistan er avhengig av også sanitetskapasitet. Der er det et sykehus som er lokalisert på flyplassen. Det sykehuset har Nato bedt oss om å lede fra 1. april neste år. Det har vi sagt ja til, så vi stiller med ledelsespersonell og et kirurgisk team, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– Det skal vi gjøre i 18 måneder. 

Kostnadsrammen er mellom 25 og 30 millioner i 2020, og mellom 25 og 30 millioner i 2021, sier statsråden.

– Uten denne kapasiteten vil ikke NATOs styrke i Kabul-området kunne løse sine oppdrag. Norge tar byrdefordelingen på alvor, også i internasjonal operasjoner, utdyper Bake-Jensen i en pressemelding.

Norge viderefører samtidig spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) på om lag 60 personer ut 2020.

RSM arbeider for å sette Afghanistan i stand til å ivareta egen sikkerhet. Siden 2007 har det norske styrkebidraget bygget opp og trent den afghanske spesialpolitienheten Crises Response Unit 222, skriver departementet. Kapasiteten skal forhindre og respondere på terrorangrep. 

– Det norske bidraget er høyt verdsatt og vel ansett både av våre viktigste allierte, afghanske myndigheter og det internasjonale samfunnet i Kabul, sier forsvarsministeren. 

I tillegg bidrar Norge 60 millioner kroner årlig til finansiering av afghanske sikkerhetsstyrker gjennom ANA Trust Fund.