Norge setter seks ekstra fly i NATO-beredskap

Norge har allerede lovet å stille med seks jagerfly til initiativet. Nå dobles dette antallet til tolv, opplyser statsminister Erna Solberg (H) foran NATOs toppmøte i London.

– Det tror vi blir positivt mottatt, konstaterer Erna Solberg fra møtet i London.

Fra før av er det kjent at Norge skal stille med en fregatt, en ubåt og seks kampfly i det nye prestisjeprosjektet, der NATO skal blinke ut styrker som kan rykke ut på 30 dager eller mindre.

Det norske bidraget ble kunngjort av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i juni da han ankom til NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

For dårlig reaksjonsevne

Prosjektet kalles «fire ganger tretti» og handler om at NATO skal identifisere 30 bataljoner, 30 luftskvadroner og 30 marinefartøyer som skal kunne settes inn på 30 dager eller mindre.

Bakteppet er en bekymring for at NATO i dag har altfor dårlig reaksjonsevne.

Allerede i sommer ble det varslet at Norge la opp til å øke bidraget i årene som kommer.

– Vi har varslet at vi er i en stor omstilling. Etter hvert vil vi ha andre kapasiteter, sa Bakke-Jensen til NTB.

Ingen landstyrker fra Norge

NATOs mål er nå å få identifisert alle de aktuelle styrkene i løpet av 2020.

Men å holde styrker i så høy beredskap er svindyrt. For flere allierte er det derfor krevende å få til.

Så langt har NATO identifisert om lag tre firedeler av styrkene som trengs for å nå målet. Spesielt i innsatsen for å identifisere landstyrker er arbeidet kommet langt.

Norge har derimot ikke meldt inn landstyrker til det nye initiativet. Det skyldes at vi simpelthen ikke har styrker som er ledige.