Nyheter

AVVENTER: Utlendingsdirektoratet (UDI) avventer avklaring på søknadene som omhandler militærunndragelse eller frykt for mobilisering.
AVVENTER: Utlendingsdirektoratet (UDI) avventer avklaring på søknadene som omhandler militærunndragelse eller frykt for mobilisering.

UDI avventer fortsatt avklaring på asylsøknadene til russiske militærnektere

I fjor søkte 283 russere om asyl på individuelt grunnlag. Totalt søkte 365 russere asyl i Norge i 2022.

Publisert

– Russiske borgere oppgir ulike grunner for å søke asyl i Norge, deriblant at de frykter å bli mobilisert eller har unndratt seg militærtjeneste, skriver fagleder Ingrid Olram i UDI Beskyttelse i en e-post til Nettavisen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Totalt søkte 283 russere om asyl her i landet på individuelt grunnlag i fjor. Blant disse er det et antall som har oppgitt unndragelse fra militærtjeneste som motiv. I tillegg søkte 82 russere om midlertidig kollektiv beskyttelse. 76 av dem fikk innvilget dette.

– Når det gjelder søknader som handler om militærunndragelse eller frykt for mobilisering, avventer UDI fortsatt praksisavklaring, og sakene settes på vent fordi vi må sikre at vi har tilstrekkelig landinformasjon til å gjøre en forsvarlig vurdering av beskyttelsesbehovet, skriver Olram.

Powered by Labrador CMS