Nyheter:

– Norge må ta mer ansvar for egen sikkerhet fremover

Forsvars- og beredsskapsevne er mer enn operative styrker og materiell, skriver instituttet i ny forskningsplan.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Samlet sett peker de globale trendene mot at Norge må regne med å ta større ansvar for egen sikkerhet fordi utsiktene til alliert støtte kan bli mer usikker.»

Setningen over er fra Utsyn - FFIs forskningsplan for 2019-2022, som ble presentert og overrakt til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Oslo Militære Samfund i går.

Planen tar for seg hva FFI ønsker å fokusere på fremover og i denne planen vektlegger instituttet at Norge må bli enda mer selvstendige. 

Nato fortsetter å være Norges garantist for alliert hjelp, men den samlede viljen og evnen til å komme oss til unnsetning kan bli mer usikker, skrives det i dokumentet.

Teknologifokus

I forlengelsen av at Norge må bli mer selvstendige har FFI valgt å fokusere på teknologi og innovasjon, spesielt med tanke på å styrke norsk forsvarsindustri. Så viktig anser de det til å være, at instituttet har besluttet å opprette en ny forskningsavdeling for innovasjon og industriforskning. 

Teknologi er trolig den viktigste kilden til makt. Politisk, økonomisk og militært. Dette var budskapet til John-Mikal Størdal,  FFIs administrerende direktør i går.

– Teknologiske framskritt gir oss nye ressurser Forsvaret kan benytte for å beskytte landet, men de skaper også muligheter til å utvikle nye trusler mot vår sikkerhet, sa Størdal fra talerstolen.

Han løftet frem teknologiens positive sider, men vektla også skyggesidene.
– Hvilke kunnskapsmiljøer som befinner seg i front av den teknologiske utviklingen, har geopolitiske konsekvenser. Hvilke nasjoner som best anvender ny teknologi i sitt forsvar, har sikkerhetspolitiske konsekvenser. Hvilke aktører som har tilgang til disse ressursene, har betydning for samfunnssikkerheten, 

Viktig forsvarsindustri

«Forsvars- og beredskapsevnen defineres ikke bare av operative styrker og materiell, men også av den totale kompetansen og kapasiteten i landet. En konkurransedyktig forsvarsindustri og kompetansebase er en viktig del av vår nasjonale forsvarsevne.», skrives det videre i forskningsplanen. 

Størdal avsluttet med å understreke at innovasjonsevnen i forsvarssektoren må styrkes, og at dette bør gjøres ved å få med seg flere gründere og små bedrifter på laget.

– Vi har allerede et helt særegent, fruktbart samarbeid mellom forskningen, industrien og Forsvaret gjennom trekantsamarbeidet. Vi må bli enda flinkere til å trekke gründere, innovatører og små oppstartsselskaper med i det samarbeidet, sa han.


Powered by Labrador CMS