Norge ikke forpliktet til å motta fremmedkrigere

Washington ber stater som har fremmedkrigere i Syria, om å hente dem hjem. Frankrike åpner for å hente dem tilbake. Klassekampen lyktes ikke i å få svar på hvordan Norges utenriksminister forholder seg til signalene fra USA og Frankrike. Men UDs kommunikasjonsavdeling bekrefter at «Norge har kontakt med USA, Frankrike og andre nærstående land om spørsmål vedrørende fremmedkrigere i Syria og Irak».  På spørsmål om Norge vil følge USAs oppfordring, svarer talsperson Guri Solberg: «Norge har ikke plikt til å hente personer som har begått kriminelle handlinger i utlandet hjem.»