Norge har fått sin første kvinnelige generaladvokat

Etter 374 år har Norge for første gang fått en kvinnelig generaladvokat. Sigrid Redse Johansen tar over jobben. Johansen har riktignok vært konstituert i stillingen siden mai 2018, men fredag ble hun utnevnt til generaladvokat av Kongen i statsråd, opplyser regjeringenGeneraladvokatembetet har historikk helt tilbake til 1646 og er helt fram til nå blitt ledet av menn. Johansen kom fra stillingen som førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole da hun begynte i 2018. Før det har hun drevet sin egen advokatpraksis og vært advokatfullmektig. Generaladvokaten og krigsadvokatene er Norges militære påtalemyndighet og følger opp lovbrudd begått av norske soldater og offiserer med strafferamme på inntil ett år. I fredstid er embetet underlagt statsadvokatene, mens det i krigstid er direkte underlagt Riksadvokaten. (NTB)