NOF trekker seg

Norges Offisersforbund har trukket seg fra utredningsarbeidet til den nye utdanningsreformen. Ifølge forbundsleder Torbjørn Bongo frykter medlemmene i NOF de store kuttene i utdanningssystemet.
– Disse vil få vesentlige negative konsekvenser for den operative driften i Forsvaret, sier Bongo.