Nils Andreas Stensønes

Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes ble 16. august ny sjef Sjøforsvaret. Stensønes kommer fra jobben som sjef i operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter.