NH90 lite tilgjengelig

Hovedredningssentralen har hatt over 2 500 oppdrag så langt i år. I kun syv av dem har de fått hjelp fra NH90-helikoptrene.
– Slik situasjonen er i dag får vi lite hjelp fra dem. De er lite operative. Vi benytter dem når de er tilgjengelige og vi har en hendelse, men det har vært lenge mellom de gangene så langt i år, sier Tore Wangsfjord, redningsinspektør for Hovedredningssentralen.
I forrige uke sto alle NH90-helikoptrene på bakken. Forklaringen er svakheter i rutiner og prosedyrer.
– Vi hadde en gjennomgang av systemet vårt, spesielt med tanke på vedlikehold. Vi må gjøre noen endringer som sikrer sikkerheten, men jeg kan ikke si konkret hva det gjelder, sier Eirik Stueland i Luftforsvaret til NRK.