Nestkommanderende

Basesjef ved Ørland flystasjon, Aage Lyder Longva, blir nestkommanderende i Luftforsvaret. Til Adresseavisen sier han at den nye jobben vil innebære å følge opp Luftforsvarets del av langtidsplanen for Forsvaret.