Nyheter:

Ned: Eksporten av norsk forsvarsmateriell går ned med cirka 500 millioner kroner i 2018 sammenlignet med 2017 (Foto: Forsvaret).
Ned: Eksporten av norsk forsvarsmateriell går ned med cirka 500 millioner kroner i 2018 sammenlignet med 2017 (Foto: Forsvaret).

Nedgang i norsk våpeneksport

I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell- og tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 2017 da verdien lå på 6,3 milliarder.

– Norge utviser stor åpenhet om eksport av forsvarsmateriell, både når det gjelder innsyn i selve eksporten og i praktiseringen av retningslinjene for Utenriksdepartementets behandling av lisenssøknader for forsvarsmateriell. Det er viktig for regjeringen å videreføre denne åpenheten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding. 

Den samlede verdien av eksporten i 2018 var om lag 5,8 milliarder kroner, hvorav verdien av forsvarsrelaterte varer lå på 4,8 milliarder. Verdien av eksporten av våpen og ammunisjon, også kalt A-materiell, utgjorde i 2018 omtrent 3,9 milliarder kroner. Verdien av eksporten av annet militært materiell, kalt B-materiell, var om lag 770 millioner kroner. 

Ned åtte prosent

Verdien av den samlede eksporten gikk ned 8 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.

– Norge har et strengt og omfattende regelverk når det gjelder kontrollen med eksport av forsvarsmateriell...

I 2018 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO-land, Sverige og Finland omtrent 78 prosent av den totale eksporten, mot 63 prosent av den totale eksporten året før. Eksporten av B-materiell til disse landene utgjorde 61 prosent. USA var den største enkeltmottaker av norsk forsvarsmateriell.

– Norge har et strengt og omfattende regelverk når det gjelder kontrollen med eksport av forsvarsmateriell, og vi fører en streng «føre-var»-linje. Denne linjen førte blant annet til at regjeringen i desember 2017 besluttet å suspendere eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater, sier Søreide.