Natos årsrapport

Natos årsrapport viser at europeiske allierte brukte i snitt 1,47 prosent av bnp på forsvar i 2016. Det er mer enn året i forveien, men bare 0,03 prosentpoeng mer. – Vi har fortsatt ikke en rettferdig byrdedeling i alliansen vår, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, da han la fram årsrapporten mandag.