Nato-vask i Norge

Orkanen Florence som nylig nådde USA, førte til at militært utstyr på vei til Norge ikke ble desinfisert.

Publisert Sist oppdatert

​– Havnemyndighetene ga oss en tidsfrist før vi måtte forlate havnen i Wilmington i Nord-Carolina. Etter hvert kom vi oss ut og «surfet» med golfstrømmen utover Atlanteren. Det var veldig bra at orkanen ikke kom etter oss.

Det forteller Ursula Holm som sier at vaskingen av materiell i Trøndelag ikke var en planlagt del av Nato-øvelsen Trident Juncture.

Holm er maskinist på det Wilhelmsen-eide skipet «Resolve», og hun var lettet da de fikk lagt til kai på Hammernesodden utenfor Namsos i Trøndelag.

Må desinfiseres. Lastingen gikk hurtig, og 300 konteinere og tyngre kjøretøy som panservogner og store lastebiler kom med. Den andre halvparten av lasten må seiles over fra USA i en ny omgang. Vanlig rutine ville vært å vaske og desinfisere alt før utstyret kom om bord, men tiden strakk ikke til. Da var neste mulighet å vaske i Norge. Miljødirektoratet har nemlig vært klare på at alt utstyr som blir tatt i land skal være vasket og desinfisert for jord og annen biologisk materie fra det amerikanske kontinentet. Det er for å hindre spredning av uønskede arter og mulig sykdom.

Ronny Angeltvedt er kommandørkaptein og sjef for planfasen av logistikken. Han forklarer at Miljødirektoratets rensekrav er på plass.

– Det er viktig å vise at vi som et lite land får til alt dette. Rensingen er et av mange tillegg som har kommet i logistikken for øvelsen. Ekstra vasking koster minst 400 000 kroner som det amerikanske forsvaret må betale. Vi har leid inn og kjøpt noe utstyr for å få kapasitet til vasking og desinfiseringen. Utførelsen har vært effektiv på kort varsel, sier Angeltvedt til Forvarets forum.

Vann og strøm. Hammernesodden er militært. Selv om det var enighet om at det er bra å øve på å bruke kaien og anlegget, var ikke vann og strøm lagt opp der vaskingen skulle skje.

– Vi måtte skaffe vanntanker, strømaggregat og høytrykksspylere. Det som møtte oss var enda dårligere enn antatt, sier Angeltvedt.

– Rengjøringen har tatt lang tid. På befaringen i dag har vi sett om vi kunne gjøre noe raskere. Men de som skal bruke utstyret kommer først om noen dager. Da kan vi jobbe så raskt som nødvendig, men også billigere da vasken haster mindre.

«Logistikk-OL». Øvelsen er særlig en prøve på stor logistikk, forklarer Angeltvedt og sammenlikner arbeidet med Trident Juncture med de olympiske lekene.

– Ja, dette er et OL i logistikk for Forsvarets Logistikkorganisasjon FLO. Åpningsseremonien er på «DV-dagen». Dagen da alle de deltagende staters overhoder møtes på Byneset i Trondheim. 31. oktober skal land, luft og sjø-kreftene demonstreres for lederne, slår han fast og smiler.

– Vårt OL begynte med første fartøy som kom 18. august til Åndalsnes. Leveranser av drivstoff, forpleining og utstyr til leirer og mye annet skjer på 50 arenaer gjennom hele øvelsen. Vårt OL er ferdig etter fire drøye måneder, 28. desember, da siste fartøy forlater Norge.
Logistikken under Trident Juncture koster omtrent to milliarder kroner. 12 000 bestillinger er gjort før fristen 7. juni. 4 000 bestillinger har kommet etterpå.

– Fortsatt bestilles cirka 60 nye tilleggsbehov daglig. Det er særlig endringer i antall og tidspunkt for ting som er bestilt tidligere. En del av ekstraarbeidet skyldes varierende planlegging, sier Angeltvedt diplomatisk.

Befaring. Oberstløytnant Tom Willy H. Andersen er sjef for regional logistikkledelse i Midt-Norge og godt fornøyd med inspeksjonen om bord i «Resolve».

– Utfordringen har vært å samle nok folk til å løse oppdraget, men det har vi klart til nå, sier han.

– Nå skal kjøretøyene kjøres i kolonner til området rundt Værnes, forteller Andersen og skryter av Wilhelmsen-selskapet Wilnor Governmental Services AS (WGS) som står for transporten over Atlanteren, og som eier skipet.

Mer vind. Storm på 70 meter i sekundet ventet da «Resolve» skulle til kai ved Namsos. Vidar Hole i WGS er fornøyd med innsatsen ombord.

– Vi frakter primært amerikansk militær last over hele verden. Resolve kan ta en full «air combat brigade». Meningen var å losse ved Norske skog i Skogn. Men de ønsket ikke at rensingen skulle skje på deres kai fordi de kjemiske stoffene var ukjente for Norske skog. Nå har de fått flere opplysninger og aksepterer lossing der senere. Da sparer vi to timer kjøring med utstyret som kommer over fra USA, og som skal brukes rundt flyplassen på Værnes, sier Hole.