Nyheter:

Jens Stoltenberg på vei til pressekonferanse 22. oktober 2020.
Jens Stoltenberg på vei til pressekonferanse 22. oktober 2020.

Stoltenberg: Nato skal være fremst på alle områder

Torsdag ble det vedtatt å opprette Natos romsenter.

Publisert

Nato skal fortsette å være ledende på alle områder der alliansen har sin virksomhet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg på alliansens forsvarsministermøte.

Etter at alliansen i fjor gjorde verdensrommet til ett av sine områder, vedtok ministrene torsdag å opprette et romsenter i tyske Ramstein. Basen huser allerede Natos luftkommando.

– Romsenteret skal koordinere all vår aktivitet knyttet til verdensrommet, forklarte Stoltenberg. Dette inkluderer støtte til alliansens operasjoner, kommunikasjon og satellittbilder, samt å beskytte Natos romfartssystemer.

Les også: Norge på 10. plass på Natos 2-prosent-liste

Forsvar og avskrekking

Ministrene ble også enige om å følge opp det nye konseptet for forsvar og avskrekking som ble vedtatt i sommer. Det er et viktig arbeid for Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

– Dette er noe vi har jobbet lenge for og som det er stor oppslutning om. Det innebærer blant annet å ha en overbygning som knytter sammen planverk, investeringer og kapasitet, sier statsråden.

Å styrke koordineringen mellom de allierte er med på å bedre det operative samarbeidet, påpeker han etter møtet.

Russland

Ett av områdene der Bakke-Jensen mener det er behov for en felles forståelse og oppbygging av forsvarskapasitet, er overfor Russland.

– Det er oppriktig bekymring for hvordan Russland oppfører seg. Listen over eksempler på at de opptrer på en måte som ikke kan tolereres, blir stadig lenger, sier han. Nettangrepet mot Stortinget nylig ble ikke tatt opp spesielt, men forsvarsministeren sier alle omtaler at det «skjer mye rart» fra russisk hold.

I tillegg til mye omtalte nettangrep og forgiftninger, er Nato også bekymret for Russlands økende arsenal av missiler som kan bære atomvåpen.

– Dette er en alvorlig utfordring, som vokser i omfang og kompleksitet, sa Stoltenberg. Nato-landene er allerede enige om politiske og militære tiltak for å møte dette.

– Medlemsland går til anskaffelse av nye luft- og missilforsvarssystemer. Det investeres i nye plattformer, inkludert femte generasjons kampfly. Vi tilpasser etterretning og øvelser, sa Nato-sjefen.

Økt budsjett

Ministrene var også innom den såkalte byrdefordelingen – at Canada og Europa må ta en større del av regningen for det kollektive forsvaret. Stoltenberg gjentok tallene som ble publisert onsdag, som viser at disse landene øker sine forsvarsbudsjetter for sjette år på rad. I år er det en realvekst på 4,3 prosent.

Den økonomiske nedturen i kjølvannet av koronapandemien fører til at Norge for første gang oppfyller alliansens mål om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Selv om dette er et slags hell i uhell for Norges del, understreker forsvarsministeren at det sammenfaller med økte budsjetter.

– Vi har økt forsvarsbudsjettet betydelig hvert år vi har sittet i regjeringen. I den nye langtidsplanen for Forsvaret fortsetter vi med dette i de kommende årene, påpeker han.

Annerledes

Grunnet pandemien holdes også denne ukens ministermøte via video, noe som legger en viss demper på ting.

– Selve møtet går omtrent som når man samles, men det er alltid bra å treffe folk. I dette formatet får vi heller ikke til de bilaterale samtalene og sidemøtene vi pleier å ha, så det må vi gjøre på andre måter, sier Bakke-Jensen.