Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_1170_natotilnorgeforum_1170_natotilnorgehttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7688Vokter: Fortroppen til Nato-øvelsen Trident Juncture er allerede ankommet Norge. Her vokter en soldat fra HV01 tysk materiell (Foto: Robert Eik). /forum-media/PubImages/Trident Juncture_Fredrikstad-27.jpg

Nato til Norge

Trident Juncture blir en viktig test for samvirket mellom Forsvaret og sivilsamfunnet, skriver stortingsrepresentant (Høyre) Elin Agdestein. 

Denne kronikken er en forkortet versjon som først sto på trykk i Adresseavisen. 

Etter mange år med lavspenning etter Murens fall, er vi nå inne i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden den kalde krigen. Det handler ikke bare om Russland. De liberale demokratienes verdigrunnlag; ytringsfrihet, rettsstaten og menneskerettighetene er under press. Vi ser fremvekst av nasjonalisme, populisme og en bekymringsfull autoritær utvikling i land i våre nærområder. Vi har opplevd terror og voldelig ekstremisme i hjertet av Europa. Migrasjon er blitt en av vår tids megatrender og skaper instabilitet og grobunn for polarisering. Konflikter langt unna får dermed betydning for vår egen sikkerhet. Avstand er ikke lenger en garanti for trygghet. Elin Agdestein går for tiden på sjefskurset ved Forsvarets høgskole (Foto: Høyre).  

Mange års sikkerhetspolitisk optimisme er avløst av realisme. Vi kan ikke ta vår fred og frihet for gitt. Også i Norge tar vi konsekvensen av det, og styrker vårt eget forsvar. Vi øker omfanget av øving og trening, fyller opp reservedelslagre
og beredskapslagre. Vi moderniserer våre baser og investerer i nytt materiell som nye jagerfly, ubåter, maritime patruljefly, helikoptre og kystvaktfartøy.

Dette gjør vi for å ivareta vår politiske handlefrihet, vår suverenitet og våre sikkerhetspolitiske interesser. Samtidig må vi erkjenne at Norge er et ganske lite land med en helt spesiell strategisk beliggenhet. Om vi skulle komme i en situasjon der vi må forsvare oss, vil vi trenge støtte av allierte land. Vi er kort sagt for få til å kunne forsvare oss alene. Derfor er Norge medlem i NATO, som har vært vår sikkerhetsgaranti i over 70 år. I tillegg har Norge en svært viktig bilateral avtale med USA om forhåndslagring og forsterking i en eventuell krisesituasjon.

Det finnes ingen andre institusjoner som kan erstatte NATOs betydning for Norge. NATO er verdens største militære allianse og samtidig et verdifellesskap bestående av frie og demokratiske land med en uttalt vilje til å stå sammen, også gjennom vanskelige tider. Dersom det skulle komme til en større konflikt, er landene i alliansen avhengige av å stå sammen. Derfor er grunnprinsippet i NATO «Én for alle, alle for én».

En så stor og kompleks øvelse har ikke vært gjennomført i Norge på flere tiår.

 

 

forum_1170_natotilnorgeforum_1170_natotilnorgehttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7689Viktig: Elin Agdestein mener Trident Juncture et resultat av at regjeringen har jobbet systematisk for øke interessen i Nato om nordområdene (Foto: Robert Eik). /forum-media/PubImages/Trident Juncture_Fredrikstad-14.jpg

Norge er NATOs øyne og ører i Nord. Uavbrutt siden den kalde krigen har vi med våre maritime kapasiteter sørget for overvåkning, etterretning og situasjonsforståelse i de store havområdene i Nord-Atlanteren og Barentshavet. Vi styrker nå tilstedeværelsen i havområdene i nord 24/7/365.

De siste årene har regjeringen jobbet systematisk for at også NATO skal være mer til stede i Norges nærområder. Dette arbeidet bærer nå frukter. NATO anerkjenner hvor viktig nordområdene er og ser verdien av å trene i Norge for å sørge for at samarbeidet mellom landene fungerer så godt som mulig. Derfor er Norge i høst vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture, der rundt 40000 soldater fra om lag 30 nasjoner, 130 fly og 70 fartøyer i flere uker skal øve på å forsvare landet vårt.

Trident Juncture blir en viktig test av samvirket mellom Forsvaret og sivilsamfunnet. 

Totalforsvaret handler om å øve på samarbeidet mellom Forsvaret og de sivile beredskapsetatene våre, for å være i stand til å utnytte samfunnets samlede beredskapsressurser best mulig når det gjelder.

Trident Juncture blir en viktig test av samvirket mellom Forsvaret og sivilsamfunnet. Under øvelsen vil Forsvaret motta støtte av blant annet politiet, jernbanesektoren, veimyndighetene og næringslivet.

Norges sivile sikkerhetsmyndigheter får også en viktig rolle under Trident Juncture. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil ha ansvaret for å planlegge, koordinere og gjennomføre deler av øvelsen.

For DSB blir dette på mange måter en stresstest og en eksamen. Etaten vil ha en viktig rolle i å koordinere og motta støtten vi får av våre allierte. Øvelsen vil derfor gi svært verdifull lærdom om hvordan sivilsamfunnet best mulig kan støtte Forsvaret når det virkelig gjelder.

En så stor og kompleks øvelse har ikke vært gjennomført i Norge på flere tiår. Trident Juncture er en øvelse som vil teste planverket og samvirket mellom Norge og NATO, og vårt eget totalforsvarskonsept. Gjennom mange år etter den kalde krigen fikk dette arbeidet for lite oppmerksomhet. Trenden er nå i ferd med å snu. Alt dette gjør vi for å trygge Norge. For alt vi har. Og alt vi er.

Publisert 20. september 2018 11:24.. Sist oppdatert 9. oktober 2018 12:52.