Nyheter:

KNM Måløy kom 5. november 2020 hjem fra Nato-oppdrag.
KNM Måløy kom 5. november 2020 hjem fra Nato-oppdrag.

KNM Måløy hjem til Haakonsvern

Minejaktfartøyet har bidratt i øvelser, men besetningen har ikke fått gå i land på grunn av pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Siden slutten av juli har minejaktfartøyet deltatt i Natos stående minerydderstyrke i Nord-Europa og dermed bidratt til alliansens skarpe beredskap.

Hovedoppdraget til styrken er å sørge for at sivil skipstrafikk og militære forsterkninger kan ferdes trygt. Ikke minst er dette en viktig del av Norges evne til å ta i mot allierte forsterkninger ved oppbygging mot krise og krig, ifølge en pressemelding fra Sjøforsvaret.

– Dersom det det bryter ut en væpnet konflikt eller krig, vet vi at det meste av de allierte forsterkningene vil komme sjøveien. Da er det vår oppgave å sørge for at farvann de ferdes i er trygge og frie for miner. Uten oss vil både de allierte forsterkningene og handelstrafikken stanse, sier skipssjef på KNM Måløy, kapteinløytnant Alf Johnsen.

KNM Måløy har vært på Nato-oppdrag siden juli.
KNM Måløy har vært på Nato-oppdrag siden juli.
Kontreadmiral Rune Andersen tok i mot fartøyet.
Kontreadmiral Rune Andersen tok i mot fartøyet.

Nato-styrken har gjennom pandemien gjennomført et strengere smittevern-regime, derfor har besetningen ikke hatt mulighet til å gå i land. Men de har likevel klart å gjennomføre en rekke operasjoner og øvelser langs det nordlige Atlanterhavet og Østersjøen.

– Det er klart det har vært krevende å være så lenge isolert fra omverden og familien. Men jeg og besetningen vet hvor viktig det har vært å holde oss friske og i stand til å ivareta forsvaret av Nato gjennom pandemien, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS