NATO innleder fredag en stor øvelse i Østersjøen

Nærmere 50 marinefartøy, samt fly og helikoptre fra 18 land, blant dem Norge, deltar, ifølge NTB. Northern Coasts-øvelsen har vært holdt årlig siden 2007 og skal pågå fram til 19. september. 
– Østersjøen er av avgjørende viktighet for alliansen ettersom den grenser til seks NATO-land, sier NATOs talsperson Oana Lungescu i en kunngjøring.
– Sikkerhetssituasjonen i regionen har uheldigvis blir forverret etter Russlands ulovlige annektering av den ukrainske Krim-halvøya og stadige militære opprustning, sier hun. Russland gjennomførte selv en marineøvelse i Østersjøen i august, der over 70 marinefartøy, nærmere 60 fly og 10.000 soldater deltok.