Nyheter:

Soldaten overlevde, men mistet synet på det ene øyet og fikk redusert førlighet i venstre arm og fot. Illustrasjonsfoto: FORSVARET
Soldaten overlevde, men mistet synet på det ene øyet og fikk redusert førlighet i venstre arm og fot. Illustrasjonsfoto: FORSVARET

Nær drept av bakblåst

En soldat fra en lokal sikkerhetsstyrke ble nær drept av bakblåsten til et norsk rakettvåpen tidligere i år. Granskingskommisjon frikjenner de norske soldatene.

Publisert Sist oppdatert

1. mars ble lokale sikkerhetsstyrker angrepet av en selvmordsbomber og fire medhjelpere i et ikke navngitt land. Det står i granskingskommisjonens ugraderte rapport. Situasjonen ble etter hvert så krevende at de norske soldatene – som var der for å lære opp de lokale sikkerhetsstyrkene – også ble anmodet om å involvere seg. De etablerte felles ildbase på et tak, hvorfra de skjøt mot en bygning hvor angriperne oppholdt seg. De som ikke var involvert i selve ildgivningen, tok dekning bak et trappehus i betong om lag seks meter bak våpnene.

De lokale sikkerhetsstyrkene brukte skulderholdte RPG-7, som har en farlig bakblåst på 20 meter. De norske soldatene anvendte NM72 ASM RC, som er en modifisert M72 og har en farlig bakblåst på nærmere 50 meter. Meningen var å skyte omtrent samtidig med de fire våpnene. Ifølge granskingsrapporten hadde de lokale sikkerhetssoldatene først skutt to ganger med granatvåpen, hvorav den første raketten bommet. 43 sekunder senere skjøt de to norske skytterne hvert sitt skudd. Begge traff målet. Soldatene var under tidspress, da mørket var i ferd med å falle på.

Området bak våpnene var klarert, men trolig har han som ble alvorlig skadet uforvarende beveget seg inn i farlig område etter å ha sendt sin rakett avgårde, og etter at området var visuelt klarert av nordmennene. Dermed ble han truffet av en plastbit på rundt 15 gram, som påførte ham kraniebrudd. Nærmest som om han var truffet av en biljardkule på høyre side av tinningen, heter det i granskingsrapporten. 

Nærmest som om han var truffet av en biljardkule på høyre side av tinningen, heter det i granskningsrapporten

Granskingen viser at de tre norske som var framme, hvorav den ene hadde ansvar for sikringen, hadde gjort jobben korrekt. Men i siste fase av nedtellingen til skudd, var oppmerksomheten rettet framover mot målet. I og med at ordrer ble gitt ved hjelp av tolk og ved tegn, kan han som kom til skade ha misforstått. Ifølge granskingsrapporten bar den tilskadekomne skuddsikker vest og ammunisjonsrigg for AK-47-magasiner, men ikke hjelm. 

Mannen er 34 år og ble behandlet av norsk sanitetspersonell på stedet, og senere overført til sykehus. Han overlevde, men mistet synet på det ene øyet og fikk redusert førlighet i venstre arm og fot.

Han overlevde, men mistet synet på det ene øyet og fikk redusert førlighet i venstre arm og fot

Både sikringsmannen og de norske skytterne har befalsutdanning og har skutt mange ganger med NM72. De traff også sine mål. Men ildgivningen fortsatte en stund inntil målet var nedkjempet. Den tilskadekomne sto like ved tolken på hjørnet av trappehuset som ga dekning. Han har hatt uflaks, for ofte brenne plasten i tennmekanismen opp eller slites i småbiter. Det ble i ettertid ikke funnet feil ved rakettrørene, men NAMMOs tester viser at tenneren kan forårsake skade. Den er i stand til å gå gjennom en 1,5 millimeter tykk aluminiumsplate fem meter bak våpenet.

Granskingen viser at prosedyrene for avfyring av ASM og sikkerhetsbestemmelsene ble fulgt. Men prosedyrene kan være lite egnet i en skarp situasjon hvor man samvirker med fremmedspråklige. Og bestemmelsene tar ikke inn over seg at skytterne må fokusere framover når de fyrer av, og ikke bakover. Sikringsmannen må også beskytte seg selv når skudd kommer. 

Verken tolken eller de norske soldatene var i tvil om at det ble kommunisert klart og tydelig at det skulle avfyres ASM og at alle måtte søke dekning. Likevel er det verken bekreftet eller avkreftet at den tilskadekomne forsto hva som skulle skje. Fordi det ene skuddet hadde bommet, holdt han dessuten på å klargjøre en ny rakett, og kan ha kommet utenfor hjørnet på trappehuset.


Kommisjonen kommer med to tilrådninger: Forsvarsmateriell bes om å vurdere tiltak ved bruk av NM72 i skarpe taktiske situasjoner hvor «skytebaneforhold» vanskelig kan finnes. Og Hæren anmodes om å oppdatere både utdanningsdirektiv og sikkerhetsbestemmelser for NM72 slik at de er anvendelige i alle aktuelle stridsmiljøer.

Granskingsrapporten forteller ikke i hvilket land ulykken skjedde. Kommisjonens leder Atle Melum ønsker heller ikke å opplyse om dette. Norge har hatt mentorer i blant annet Irak og Afghanistan. Forsvarets operative hovedkvarter – som satte i verk granskingen – ønsker ikke å komme med kommentarer ut over det som står i rapporten. De ønsker ikke å identifisere verken land eller involverte avdelinger.

Fem sivilister og ti lokale sikkerhetsmannskaper mistet livet i angrepet, i tillegg til at flere ble skadet.