Nyheter:

ILLUSTRASJONSFOTO: Soldater fra den danske Hæren på øvelse i oktober 2019. Foto: Iben Valery/ Forsvarsgalleriet
ILLUSTRASJONSFOTO: Soldater fra den danske Hæren på øvelse i oktober 2019. Foto: Iben Valery/ Forsvarsgalleriet

Nå har danskene fått resultatet av sin trakasseringsundersøkelse

Hæren og Forsvarsakademiet kommer verst ut.

​Det danske forsvarsdepartementet offentliggjorde torsdag resultatene av en undersøkelse de har gjennomført for å kartlegge omfanget av det de kaller "kønskrænkende atferd"

Undersøkelsen har en svarprosent på 78 prosent for vernepliktige og 62 prosent for ansatte. Rundt 12.000 ansatte og 2000 vernepliktige har deltatt.

1,5 prosent av de ansatte og 1,9 prosent av de vernepliktige svarer at de har opplevd kjønnstrakasserende atferd. De fleste av dem svarer at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Kvinner svarer i større grad enn menn at de har vært utsatt for kjønnstrakasserende atferd, 6 prosent av kvinnene og 0,4 prosent av mennene svarer bekreftende.

Departementet har oppgitt svarprosenten på enkelte spørsmål. De er som følger:

** 0,5 prosent av de ansatte og 1,8 prosent av de vernepliktige har opplevd kjønnskrenkende berøringer. 

** 0,05 prosent av de ansatte og 0,2 prosent av de vernepliktige har opplevd seksuell tvang

** 0,02 prosent av de ansatte og 0,2 prosent av de vernepliktige har opplevd voldtekt eller voldtektsforsøk. 

Spurte om tone og kultur

I tillegg har 3,4 prosent av de ansatte og 4,4 prosent av de vernepliktige svart at de opplever en kjønnstrakasserende tone eller kultur på arbeidsplassen. Også her er det flere kvinner, 11,6 prosent mot 2,9 prosent av mennene, som svarer bekreftende på at de opplever en kjønnstrakasserende tone eller kultur.

– Det skal være tydelig for alle at vi ikke aksepterer noen form for kjønnskrenkende atferd i Forsvaret. Vi skal være en god og trygg arbeidsplass. De verdiene vi kjemper for ute i verden kjemper vi også for her hjemme, deriblant likebehandling mellom kvinner og menn, sier forsvarsminister Trine Bramsen i departementets pressemelding. 


– Nulltoleranse

I Det danske Forsvarets pressemelding står det at det særlig er i Hæren (4,5 prosent) og på Forsvarsakademiet (9,5 prosent) at medarbeiderne opplever problemer med kjønnskrenkende atferd. 

Forsvarssjef Bjørn Bisserup sier at undersøkelsen ble besluttet gjennomført etter at det i fjor dukket opp flere saker om trakassering i Forsvaret i danske medier. 

– Nå har vi resultatene som viser at det ikke er en generell oppgang i antallet opplevde krenkende hendelser i forhold til tidligere år, slik vi fryktet. Når det er sagt, er det nulltoleranse for krenkende atferd i Forsvaret, så nå vil vi bruke resultatene til å skape enda mer fokus på området, sier han i pressemeldingen. 

Brorparten av krenkelsene forekommer mellom kolleger på samme nivå, og skjer i den daglige tjenesten eller ved sosiale arrangementer, skriver Forsvaret.