Mot felles sjef

Under presentasjonen av statusrapporten for landmakten, ble det lagt fram et forslag om felles ledelse for Heimvernet og Hæren. Det skjer trolig ikke dersom Ap og Sp kommer i regjering etter stortingsvalget i høst, skriver VG. 
– Vi mener HV skal bestå som egen forsvarsgren, sier Anniken Huitfeldt.