Mona Juul i New York for å få Norge i Sikkerhetsrådet

Mona Juul er i gang som Norges nye ambassadør til FN. Den viktigste jobben blir å sikre en plass i Sikkerhetsrådet.

FNs generalsekretær António Guterres møtte mandag 14. januar Mona Juul. Det var den formelle starten på det som blir hektiske år framover. Norge har store ambisjoner for vår rolle i FN-systemet, og det er forventninger til hva den nye ambassadøren skal levere. Det viktigste er plass i sikkerhetsrådet fra 2021.

– Leder an

– Jeg skal være den som leder an her på delegasjonen. Vi skal presentere hva Norge står for overfor de andre medlemslandene og vise hva Norge kan bidra med inn i Sikkerhetsrådet, sier Mona Juul.

Hun understreker at det er mange ansatte, både i Utenriksdepartementet, de norske ambassadene og på delegasjonskontoret i New York, som er involvert i kampanjen. Men at delegasjonen naturligvis har en spesiell rolle.

Sikkerhetsrådet er det viktigste organet i FN og eneste stedet der det fattes beslutninger som har konsekvenser for krig og fred. 

Hvis Norge kommer inn, er det Juul som FN-ambassadør som møter i Sikkerhetsrådets møter. 

Her kan du lese mer om Norges kamp for å bli innlemmet i FNs sikkerhetsråd.

– Vi begynte allerede i 2007. Da bestemte Norge seg for å være kandidat i 2021-2022, forteller FN-ambassadør Tore Hattrem til Forsvarets forum.

Oslo-avtalen

Juul kommer fra stillingen som ambassadør i London, og er kanskje Norges mest erfarne diplomat. Hun spilte en nøkkelrolle sammen med ektefellen Terje Rød-Larsen i prosessen som endte med Oslo-avtalen mellom Israel og palestinske PLO.

Allerede neste uke får den nye FN-ambassadøren sin første praktiske øvelse i Sikkerhetsrådet. Tirsdag 22. januar er det åpent møte med debatt om Midtøsten, og Mona Juul skal levere Norges innlegg. 

Sverige, som nettopp har avsluttet sin toårsperiode i Sikkerhetsrådet, står som et eksempel for hvordan det skal jobbes om vi kommer inn i 2021.

– Vi så det nå senest før årsskiftet. Sverige var pådriver for å få til både en resolusjon for humanitær tilgang i Syria og for fredssamtalene om Jemen i Stockholm. Dette er et veldig godt eksempel på at land som de nordiske, og Sverige i dette tilfelle, virkelig kan ha en innflytelse, sier Juul.

Det er til sammen 15 medlemmer i FNs sikkerhetsråd. De fem faste landene er Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og USA. I tillegg blir ti land valgt for to år.

Inn som president

Ytterligere oppgaver venter om et halvt år. Da overtar Norge presidentskapet for FNs økonomisk og sosiale råd (ECOSOC), etter å ha hatt rollen som visepresident. Også denne rollen må Mona Juul fylle på vegne av nasjonen.

– Det er naturlig at vi også tar vår del og leder en periode. Det markerer at den delen av FNs virksomhet er veldig viktig for å oppnå bærekraftmålene. Det er veldig lenge siden vi gjorde det sist gang (1956), sier hun.

ECOSOC har hovedansvar for det økonomiske og sosiale feltet og er et av hovedorganene i FN i tillegg til generalforsamlingen og sikkerhetsrådet.